Friss
Közösség
Kövess!
Szűrők

Kassay Adolf

(21 idézet)

1828. április 18. — 1903. május 29.
ügyvéd és jogi szakíró

Figyelés

Könyvek

Örülök e nagy napnak, mint a növények a szép időnek, mert ez üdíti azokat, mint engemet kedves anyámnak nevenapja. - Lehet-e a gyermeknek nagyobb szivbeli öröme, mintha az élet fokozatain át kedves szülőink egészségét az idő viszontagságai ellen megóva látja?

Csak az ismeri igazán mi a barátság, a ki más jutalmat nem keres benne, mint azt magát.

A boldogság két összeolvadó szívszerelmén alapszik, melyet a sírig tartó összeköttetés biztosít. - Az a lépés, mely ezen összeköttetésnek kezdetet ád - az életnek legfontosabb lépése.

A lélek nemességének legszebb vonása az emberi, baráti szeretet, mely az élet sötét ösvényein biztatólag int fe­lénk s bátorít a nemesebb tettekre.

Szivemben nem szün meg hevülni azon szeretet, a mely­lyel bennünket az ég egybekapcsolt. Legyen az oly szilárd, mint az aczél. - A te testvéri szereteted teszi lelkemet erőssé, s edzi meg a sors viszályai között.

Oh, mily kéjes varázst és élveze­tet nyújt nekem már a gondolat is, hogy előttem drága szü­letés-napodon szavakban önthetem ki azon érzéseket, a me­lyeket a testvéri szeretet teremtett lelkemben. Fogadd tehát szerencsekivánataimat oly szeretettel, mint a hogy azok keblemben élnek. (...) Legyenek életednek minden perczei gyönyörteljesek.

Barátságunk oltárára én is óhajtok néhány virágszálat lerakni becses születése ünnepén; belsőm kertjében folyto­nosan ápolom azokat, a melyek forró érzelmeim virágszálai. Kívánom, hogy sok éven át friss és tartós egészségben, sza­kadatlan élvezet s megelégedés közt folyjanak le napjai.

Legyen sorsunk bármily kemény, bánatunkat elviselhetőbbé teszi az a tudat, hogy akkor, midőn balsorsunkban el­fordulnak tőlünk az emberek, barátaink el nem hagynak ben­nünket.

Hazán­kon kívül bármerre menjünk, bárhol tartózkodjunk - kicsi nekünk a világ - oda húzódunk, a hol bölcsőnk ringott. Csak a kedves haza az, a melynek kebelén lelkünk nyugalmat talál.

Az én egyedüli vallásom a szerelem, melynek hitágazata kebledben van.

A remény és bizonytalanság rémei ha ül­döznek bennünket, oltalmat és vigaszt a nők nyújtanak nekünk. - Az ég csudatevő erővel ruházta fel őket. A nők sze­líd körében a hangulat is nemesebb irányt nyer, a kedély vi­dámabb, a lélek emelkedettebb.

Nem képzelhetek drágább gyöngysort, mint a barátság gyöngyeit, melyeket azok fűznek egybe, a kiket a rokonszenv egyesített.

Az élet mindennapi ridegségébe meleget, a háborgó kedélybe nyugalmat, a kebel keserűségére gyógyirt ki nyújt ne­künk? Mindig a gyöngéd női kéz.

Az idők változnak, mi is változunk az idővel, csak a magasra törő lélek, a szellem nem változik; az egyenlően halad útján kitűzött czélja felé.

Nincs az a csapás, az a veszteség, melyet a barátság részvéte ne enyhíthetne. Ha az életben mindent elvesztettünk, ha a kétségbeesés örvénye felé sodortatunk, a barátság szentélyében lelünk menhelye.

Rendben

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-kat (sütiket) használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. Az oldal használatával elfogadod a cookie-k alkalmazását. Több információ