Tudományos idézetek

(675)

Aki a természettudományokkal mélységben foglalkozik, az nem lehet vallásos.

Gál Dezső

A társadalom növekedése, az emberek szaporodása az alapvető hajtóerő, és amit mi a tudomány és technológia nagyszerű áldásainak tartunk, azok tulajdonképpen csak kétségbeesett kísérletek a társadalom stabilitásának megőrzésére, egyfajta menekülés előre. Tehát nem mi serkentjük a haladást, hanem a társadalom növekedése kényszerít minket arra, hogy a pillanatnyi stabilitás érdekében új megoldásokat, új mechanizmusokat, új technológiákat alkalmazzunk. Ezt a kényszerítő folyamatot azért nevezzük "haladásnak", hogy jobban hangozzék, hogy valami pozitív kicsengése legyen, és az emberek a változásokat ne kényszernek, hanem valamiféle áldásnak fogják fel.

Csányi Vilmos

1

Az, hogy valamit rossz célra is lehet használni, az nem a tudomány, hanem a politika dolga.

Teller Ede

5

Az ujabb materialismus ellen emelt vádak közé tartozik, hogy felzavarja a kedélyeket, hogy megháborítván a nyugalmat, melyet a philosophia és vallásos hit által fölépített világnézlet pompás teremében oly meg nem zavarhatónak véltek az emberek: botránkoztatásra ad alkalmat. Minek háborgatni - kiáltanak fel - a meggyőződés nyugalmát; ugyan mi öröm lehet a hit fényes templomát lerombolni törekvő herostrátusi dicsőségben?! Mi is kárhoztatnók e törekvést, mi is igy kiáltanánk fel: minek háborgatni a meggyőződés nyugalmát! Ha a nyugalom s nem az igazság volna a czél, mire törekednünk kell; ha szellemünkhez forrva nem volna az igazság keresésének vágya. De valjon nyugalmat keres-e a vegyész, ki egészség - sőt életveszélyeztető anyagokkal tesz vegytani kísérleteket? nyugalmat keres-e a csillagász, midőn égre szegzett szemekkel átvirrasztja az éjszakákat? (...) Ők épen ellenkezőleg nyugalmukat áldozzák fel, éltöket teszik koczkára csak azért, hogy az igaz ismeret birodalmát egy lépéssel tovább terjesszék; hogy az igazság fényes napja elől egy kis fellegfoltocskát szétoszlathassanak.

Mentovich Ferenc

A társadalomban van olyan igény, hogy a tudománynak legyen haszna, és sokan ezt a hasznot a közvetlen pénzbeli haszonnal azonosítják. (...) Ez szűklátókörű dolog.

É. Kiss Katalin

1

Az embereknek nem nagyon vannak kvantumfizikai, agysebészeti vagy szerves kémiai megérzéseik, mert ezek a tudományterületek nagy szakértelmet igényelnek; laikus elméleteknek vagy botcsinálta ötleteknek nem adnak teret.

Adam Alter

A tudomány művelőinek nemcsak magyarázniok, hanem az emberiség egyetemes érdekeit szem előtt tartva meg is kell változtatniok a világot.

Módy Jenő

0

Amit az emberek zöme kaotikusnak érzékel, azok voltaképpen szigorú törvényszerűségek. Galaxisok, növények, kagylók... szabályok, melyek sosem hazudnak. Pusztán kevesen vagyunk, akik látják, miként állnak össze az apró részletek.

Érintés c. film

A tudomány emancipálván magát a vallás tutorkodása alól, napjainkban külön háztartást képez.

Mentovich Ferenc

A természetvizsgálás valódi eredményeit semminemű dogma le nem ronthatja; a gyakorlati következtetések, melyek azokból folynak, nem láttatják tanácsosnak a vallásnak a küzdelembe sodrását, mert vagy hamisak s ezen esetben a tudomány maga szolgáltatja a legjobb fegyvereket azok megczáfolására, vagy igazak s ezen esetben nincs más út veszélyességöket az ellen kezében megakadályozni, mint azokat elismerni, gyakorlati alkalmazásukban nem gátolni.

Rudolf Virchow

Az az ember, aki csak egyetlen tudományágat tanulmányozott, nem ismerhette meg azt teljes mértékben, mivel egyetlen tudományág sem független a többitől.

Tommaso Campanella

2

Tudományt katedra nélkül is lehet művelni, mint ahogy a katedrán is lehet ülni a tudomány művelése nélkül.

Vámbéry Rusztem

A tudományban nem az a nagy, hogy kielégíti, hanem hogy felcsigázza az érdeklődést.

Szász Zoltán

2

Munkánk érése alkalmából tartózkodnunk kell mindentől, ami másra terelheti figyelmünket: politika, irodalom, zene, társadalmi élet stb. Még a filozófiával való foglalkozás is luxusnak tekintendő és csak annyiban tolerálható, hogy a gondolkodó képességet fejleszti.

Santiago Ramón y Cajal

Amikor az ember a tudományban szaporítja az ismereteit, előbb-utóbb mindig akad valamilyen melléktermék, amely általában hasznára van az emberiségnek.

Rudolf Mössbauer

0
Rendben

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-kat (sütiket) használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. Az oldal használatával elfogadod a cookie-k alkalmazását. Több információ