Idézetek - kor

A kétely egy kór. Megfertőzi az agyat, megkérdőjelezi indítékainkat, akár még érzéseinket is. A kétely képes megváltoztatni a másokról alkotott véleményed, megerősíti a sötét gyanút, ami ott lappang bennünk.

Bosszú c. film

Sok ortodox úgy beszél, mintha a szkeptikusok dolga volna a felmerülő dogmák megcáfolása, nem pedig a dogmatikusoké azokat igazolni. Ez természetesen tévedés. Ha azt találnám állítani, hogy valahol a Mars és a Föld között egy porcelán teáskanna kering elliptikus pályán a Nap körül, senki nem tudná cáfolni az állításomat, különösen, ha még azt is hozzátenném, hogy olyan apró teáskannáról van szó, amely a legerősebb földi teleszkóppal sem látható. Ha viszont még azt is mondanám, hogy miután az állításomat nem tudják cáfolni, tűrhetetlen nagyképűség az emberiség részéről, ha kételkednek benne, akkor mindenki jogosan mondhatná, hogy bolondságot beszélek. Ha azonban e teáskanna létezését ősi könyvek állítanák, vasárnaponként szent igazságként hirdetnék és iskolákban sulykolnák a gyerekek fejébe, akkor ebben kételkedni az abnormitás jele volna, amely egy felvilágosult korban a pszichiáterek, korábban pedig az inkvizíció figyelmére méltó.

Bertrand Russell

A halálnak is megvan a maga értelme. Helyet és időt ad az új embereknek. Emlékeket ad, és távolságot. És bizonyos kor után elfáradunk valamennyien. Nem olyan nehéz a halál, mint képzeled.

Szentmihályi Szabó Péter

Olyan korban élek, amikor az ember a megértés korlátait feszegeti. Mi több, később még ráébredhetünk, hogy nincsenek is ilyen korlátok.

Richard Dawkins

Az életemet a világ legrosszabb üzletével kezdtem. Karácsony este születtem, ezért egy ajándékot kaptam mindig születésnapomra meg karácsonyra. Megfogadtam akkor kicsi koromban, hogy soha többé nem csinálok ilyen hülyeséget, hogy rosszkor születek.

Klapka György

Minden kor embere úgy éli át a saját korát, hogy zűrzavaros, véletlenszerű, és csak kétszáz év múlva derül ki, hogy mi volt a kor lényege, csak sajnos mi azt nem érthettük meg. A történelemtanár viszont visszamenőleg okos, és ez roppant kellemes helyzet.

Beke Kata

Kiskölyök koromban bagoly szerettem volna lenni, mert a baglyokat este senki nem parancsolja ágyba.

Konrad Lorenz

- Idős korára megokosodik, Mr. Bridgerton.
- Időnként hallottam olyan megjegyzéseket, hogy fiatal koromban is volt bennem egy kis intelligencia.
- Hm. A hangsúly persze a kis mennyiségen lehetett.

Julia Quinn

Hetvenéves korban már csak egyvalamitől fél az ember: hogy még sokáig kell élnie.

Giovannino Guareschi

A 17. századot gyakran - és okkal - nevezik a tudomány századának vagy a tudományos forradalom korának, ám az intellektuálisan felvillanyozó időszakban születő elméletek javarészt aprólékos megfigyelések bizonyíthatatlan spekulációkkal vegyülő, zavaros egyvelegéből táplálkoztak.

Sherwin B. Nuland

Sok minden burjánzik a nap alatt, de
Kora virágból lesz kora gyümölcs.

William Shakespeare

Kit érdekel manapság, amit írnak? A kor nyelve a fotó.

Rejtő Jenő

Oly korban élünk, amely az emberi történelem legkülönlegesebb három vagy négy évszázadának tekinthető.

Julian Lincoln Simon

A kőkorszak nem azért ért véget, mert elfogyott a kő. A kőolaj kora is jóval hamarabb véget fog érni, mintsem kifogyna az olaj.

James Canton

Korunk olyasfajta csatákra szakosodik, amelyekben senki nem veszít semmi értékeset, kivéve kétségtelenül a saját életüket.

John Green