Idézetek - igaz

A kérdés (...) az, okos dolog-e hinni abban, hogy az ember megszabadul "bűnös vágyaitól", ha a Megtartóztatást választja. Ha engem kérdezel, azt felelem, hogy épp az ellenkezője az igaz.

Jostein Gaarder

A szenvedély nélküli ember, a tökéletes igaz ember: szörnyalak; angyal, akinek még nem nőttek szárnyai.

Honoré de Balzac

A szindikalizmus és a fasizmus változataiban először tűnik fel Európában az az embertípus, aki nem keresi az alapelveket, nem törekszik arra, hogy igaza legyen, hanem egyszerűen elszánta magát a saját felfogásának a kierőszakolására... Az új tömeg jelentkezésben... az a leglényegesebb, hogy az átlagember igényt formál a társadalom vezetésére, anélkül, hogy e vezetőszerepre tehetsége volna.

José Ortega y Gasset

- Minden emberi baj abból fakad, hogy nem értjük meg egymást.
- Az emberek nem is akarják megérteni egymást. (...)
- Igazad van (...). De nagyon nehéz mindenkit megérteni. Mert a megértés azt jelenti, hogy osztozol más örömében és bánatában. Bánatból pedig sokkal több van, mint örömből. És ki akar mások miatt szenvedni? Magadra venni más baját, mintha a tiéd lenne?

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko

Az emberi faj egyedei a bőrük színétől az életmódjukon át a vallásukig nagyon sok tekintetben különböznek. Ám az emberre általában igaz, hogy kíváncsi, eszes és kreatív, ugyanakkor rombolni is tud, fantasztikus hőstettekre, ámde elképesztő gonosztettekre is képes.

Fabrizio Finetti

Az igaz barát Isten ajándéka. Mivel Isten nem létezik, tudod, mi a helyzet? Igaz barátok sem.

Scott Dikkers

A leggyakoribb ostobaság az, hogy szenvedélyesen hiszünk abban, ami nyilvánvalóan nem igaz. Ez az emberiség legfőbb foglalatossága.

Henry Louis Mencken

Minden hithű muzulmánnak éppen annyi oka van arra, hogy muzulmán legyen, mint Önöknek, hogy keresztények. Az ő indokaikat Önök mégsem találják meggyőzőnek. A Korán több helyütt a Teremtő tökéletes szavának nyilvánítja magát. A muzulmánok maradéktalanul hisznek ebben, akárcsak Önök a Biblia saját magára vonatkozó hasonló állításában. (...) Vajon miért nem okoz Önöknek álmatlan éjszakákat, hogy ne térjenek-e át az iszlám vallásra? Be tudják bizonyítani, hogy Allah nem az egy igaz Isten? Be tudják bizonyítani, hogy Gábriel arkangyal nem kereste fel Mohamedet a barlangjában? Természetesen nem tudják. Mégsem kell bizonyítaniuk mindezt, hogy abszurdnak minősítsék és elvessék a muzulmánok hitét. Rájuk hárul a bizonyítás terhe. (...) Az a helyzet, hogy a muzulmánok hitére vonatkoztatva Önök is pontosan tudják, mit jelent ateistának lenni. Hát nem nyilvánvaló, hogy a muzulmánok becsapják önmagukat? (...) Dehogynem! Fogjuk fel végre, ahogy Önök látják az iszlámot, pontosan úgy látja minden egyes muzulmán a kereszténységet. És minden vallással pontosan ugyanez a helyzet.

Sam Harris

Különös áramkörök vannak a mély, igaz szeretetben. (...) A szeretet olyan, mint egy rádió adó-vevő, hatalmas távolságokból is működik, ha össze vagytok hangolódva. Nemcsak veszi az adásodat, te is érzed, hogy veszi, visszajelez és válaszol.

Müller Péter

Az álarc bármily szép legyen, előttem utálatosabb a rút, de igaz képnél.

Bulyovszky Gyula

Ha szenvedély nélkül s tárgyilagosan írunk, sokat meg lehet mondani. De ha megütköznek is, ha nem tetszik is az igaz szó, ám azért hallgatni nem szabad.

Horváth Mihály

A siker legfőbb keréktörője az olyan ember, aki ezt nem tartja lehetségesnek a maga számára. Ha úgy hiszed, hogy valami nem lehetséges, igazad van.

Mastin Kipp

Mivel Isten a szeretet és Isten nem tévedhet, akkor te pontosan olyan vagy, amilyennek téged szánt, amilyennek elképzelt. És ez igaz minden emberre, milyen bolygóra, minden hegyre, minden homokszemre, minden dalra, minden könnyre.

A fiúk a klubból c. film

Hogy énünk uralmát megtörjük, az első teendő, hogy izmainkat kilazítsuk. Ez a sportokban, főleg a küzdősportokban is igaz. A nagy teljesítmények mögött mindig laza izmok vannak.

Müller Péter

Erősen hiszem és vallom, hogy minden igaz művészet a külvilágból magunkba szedett impressziók - az "élmények" hatása alatt nyilvánul meg. (...) Nem tudok másképpen művészeti termékeket elképzelni, mint alkotója határtalan lelkesedésének, elkeseredésének, bánatának, dühének, bosszújának, torzító gúnyjának, sarcasmusának megnyilatkozását.

Bartók Béla