Idézetek - félelem

Aki teljesen érti az életet, az nem fél a haláltól; a félelem a beteljesületlen életből fakad.

Franz Kafka

Attól is félünk, hogy félhetünk, így a félelem legyőzése fellelkesít minket.

J. T. MacCurdy

Előjött az ágyam alól a szörny, és most nekem panaszkodik, hogy fásult és depresszív, meg hogy már a félelem sem a régi.

Simon Márton

Az életet az teszi nehézzé, hogy a problémákkal szembenézni és azokat megoldani fájdalommal jár. A gondok, természetük szerint, kelthetnek csalódást, szomorúságot vagy magányérzetet, bűntudatot, megbánást, haragot, félelmet vagy szorongást, gyötrődést vagy kétségbeesést. Ezek az érzelmi állapotok kellemetlenek, gyakran roppant kellemetlenek, gyakran fölérnek a fizikai fájdalommal, néha a fizikai fájdalom legrosszabb fajtáival is. Végül is pontosan e fájdalom miatt nevezzük problémának azokat az eseményeket vagy konfliktusokat, amelyek a fájdalmat kiváltották. S miután az élet problémák végtelen sorozata, mindig nehéz marad, s éppúgy tele lesz fájdalommal, mint örömmel.

Morgan Scott Peck

Minél őszintébb valaki, annál könnyebb továbbra is őszintének maradnia, mint ahogy minél több hazugságot mond valaki, annál több hazugságra van szüksége. Aki nyílt, az természetesen élhet nyíltan, s mert ezzel bátorságát állandóan próbára teszi, megszabadul a félelemtől.

Morgan Scott Peck

Félelmetes volt, hogy mennyi véletlen jött közbe, de a legjobban lefektetett tervek amúgy sem vesznek számításba minden eshetőséget.

Charlaine Harris

Minden félelmetes között a legfélelmetesebb az ember.

Fekete István

A félelmet nem kell legyőzni. A félelem mutatja meg, hogy hol a határ.

Gotham c. film

Vannak olyan dolgok, amelyeket még félelmében sem mond ki az ember, pedig ha kimondaná, megszűnnék a félelem.

Ratkó József

Ha az ember a félelmét egyszer már legyőzte, akkor élete hátralevő részében megszabadul tőle, mert a félelem helyett tisztánlátásra tesz szert - a szellem világosságára, mely a félelmet eltörli. Ettől kezdve az ember ismeri a vágyait, s tudja azt is, hogyan csillapítsa ezeket a vágyakat.

Carlos Castaneda

Nem tudsz aludni. Lehet, hogy azért, mert késő éjjel, mikor minden zaj elhal és ott fekszel az ágyadban, teljesen úrrá lesz rajtad a félelem. Azért, mert hirtelen minden annyira... üres.

A békés harcos útja c. film

Amikor velem tart a félelem, reszketés közben nyugalmat érzek. A reménytelenség elől menekülő, adrenalin kiváltotta izgalomban fuldokló ember nem maradhat életben.

Sakurazaka Hiroshi

Képzeljünk el két elmét, amint szorosan egymáshoz tapad, és úgy osztozik a felmerülő képeken, ahogy a papucsállatka sejtmagja osztódik: valóban páratlan egyesülés lenne ez. Néhány évezred múlva talán lehetségessé válik az ilyen összeolvadás - az elszigeteltség utolsó megpróbáltatása, végső csapás a magányra. Ma azonban még félelmetes akadályok állnak az elmék egyesülése előtt.

Irvin David Yalom

Szabadság, Egyenlőség, Testvériség, ezek a béke és a harmónia dogmái. Miért kell ezeket olyan félelmetes köntösbe öltöztetni?

Victor Hugo

A félelem és a tisztelet kéz a kézben jár. A félelem és a tisztelet a hatalom érmének két oldala.

Roberto Saviano