Idézetek - emlék

Az emlékezet hisz, mielőtt még a tudat emlékeznék. A hit tovább él, mint az emlékezés; él még akkor is, mikor a tudat már kételkedni kezd.

William Faulkner

A közös emlékek
Messzebb érnek, mint az országút.

The Beatles

Az emlékezet kegyetlen játékot tud űzni az elmével: a képek összekuszálódnak, mintha egy filmszalagot gyűrötten tekertek volna vissza a kazettába. A következő mozaikdarabkát nem tudja beilleszteni a többi közé.

Dina Nayeri

Néha az emlékek elszomorítanak. Néha mosolyra fakasztanak, máskor meg elfog a hálaérzet. Van, hogy emlékeztet a szép életre, amit megszoktál az illetővel, és mindarra, amit ő adott... az emlékek vegyes érzelmek. Ott a gyász, az öröm, talán harag is van benne. Olyan sok ez az érzés, hogy muszáj valahogy rendbe szedni őket.

Szellemekkel suttogó c. film

Az emlékek nem csak a múltról szólnak, meghatározzák a jövőnket.

Az emlékek őre c. film

Az emlék olyan, mint a halott fa: ki kell vágni, ha tovább akarunk lépni.

Gloriett a hullának c. film

Mindnyájan naponta átéljük a teremtés csodáját. De mivel megszoktuk: ennek tudata nem árasztja el a bensőnket. Lehet, hogy ifjúkorunk, mely csupa elvágyódás volt, később az emlékezetben megszépült: de az öröklét forrása buzog belőle, és mindazok rejtett hangja, kik előttünk éltek és szenvedtek ugyanott. Ezért, még ha távol is élünk szülőföldünktől, az emlékek tovább gyarapítják lelki nedveinket, táplálnak minket, mint gyümölcsfa törzsét.
Ez a halottak szörnyű ereje, másíthatatlan és írhatatlan hajtásokat fakaszt életünkbe, új gyümölcsök nőnek belőlük életünk fáján.

Paolo Santarcangeli

Kihunyt a láng. Már csak parázslik.
Fölém subát terít az este.
Hamvadó tűznél üldögélek,
s várom, Kedves, hogy megjelensz-e?
De nem! Hogyan is jelennél meg?
Belőled csak emlékek élnek...

Ratkó József

Ami a legjobban fáj, nem az, hogy nincs többé. (...) Ami igazán fáj, hogy emlékszel, hogy ott volt... de aztán idővel már az emlékek sem fájnak.

Red Band Society c. film

Meddig él a vágy
s a vágyban a félnótás remény meddig él
meddig él az emlék
és emlékedben meddig élek én.

Oláh András

Békés, kisimult vonásokat csak a meghaltakon látunk. Az élőkön még ott ül egy egész élet gyötrelme, hiábavaló erőfeszítések és vesztett csaták emléke, és erőlködés a létezés utolsó perceiért. Hogy még, még, még egy kicsit. Még akkor is, ha fáj.

Lángh Júlia

Az emlékezet adja a halhatatlanság pillanatait, de a feledékenység a lélek egészségét. Jó felejteni.

Hannibal (sorozat) c. film

Nem tilthatja meg egy idős embernek, hogy élete alkonyán az emlékek örömére házassági hirdetéseket olvasgasson. Betelepszik a fotelba, szivarra gyújt, olvasgatja az egymást kereső rokon lelkek üzeneteit, és mosolyogva ingatja a fejét, hogy ej, ezek a fiatalok, vagy valami hasonló. Az mindenkinek megnyugtató, ha látja, hogy még vannak, akik nem adták fel, és még próbálkoznak. Jót tesz az öregkori derűjének.

Émile Ajar

Egy katartikus műalkotás, egy prédikáció, egy személyes krízis, egy veszteség: számtalan élmény idézheti emlékezetünkbe, hogy legtitkosabb kívánságaink - az örök ifjúság és szerelem, a siker, a halhatatlanság - soha nem teljesülhetnek.

Irvin David Yalom

Egy kapcsolat kezdetén külön elemzést érdemel minden csók. Mindent tökéletesen rögzít az emlékezet, aztán fokozatosan eltéved az ismétlődés kuszaságában.

David Foenkinos