Idézetek - ember

Az elégedettség számomra pejoratív tartalmat hordoz. Az ember élete folytonos gondolkodás, amelynek intenzitása változó. Minél nagyobb eredményeket ér el valaki, annál jobban kell vigyáznia, odafigyelnie. Az elégedettségnek rendkívül sok buktatója és útvesztője van, ráadásul hamis önképet ad.

Sinkó László

Mindig figyelembe kell vennünk, hogy nem tudhatjuk, mi van a másik ember szívében, de ahhoz, hogy élni tudjunk, találgatnunk kell.

Penn Jillette

A megszállottság, okozza akár démon, elementál vagy meghalt emberi lény, csak akkor jöhet létre, ha megvannak a feltételei: azaz, ha az egyén a behatolni kívánó valakivel vagy valamivel egyező frekvencián vibrál. Más szóval, szükséges, hogy az illetőnek legyen egy előzetes beállítódása a bántásra.

Kyriacos C. Markides

Az egyén életében az egyetlen jó az erény; az olyan dolgok, mint az egészség, boldogság, vagyon, nem számítanak. Mivel az erény az akaratban lakozik, az ember életében minden igazán jó vagy rossz saját magától függ. Elszegényedhet, de mit számít az? Erényes továbbra is lehet. Börtönbe vetheti egy zsarnok, de akkor is megmaradhat a természettel összhangban való életmód mellett. Halálra ítélhetik, de meghalhat nemesen, mint Szókratész. A többi embernek csak a külső dolgok felett van hatalma; az erény, az egyetlen igazi jó, teljes egészében bennünk van. Mindenki tökéletesen szabad tehát, aki felszabadítja magát a világi vágyak hatalma alól.

Bertrand Russell

Az embernek tényleg meg kell találnia saját magában a Gonoszt ahhoz, hogy utána könnyedén felismerhesse maga körül.

Piper Kerman

Az embernek a börtönben is dolgoznia kell magán, ha nem akar belesüppedni a tömegbe.

Piper Kerman

Úgy telnek gyorsabban a napok, ha az ember megtalálja bennük az örömöt, nem baj, ha nehéz pontosan levezetni, mitől is van tulajdonképpen jókedve.

Piper Kerman

Jelenlegi igazságszolgáltatásunk nem tartalmazza a jóvátétel intézményét, melyen keresztül a törvényt sértő szembesülhetne a kárral, amit okozott, és megpróbálhatna a károsulton utólag segíteni. (...) A mi igazságszolgáltatásunk csak bosszút áll és megtorol. Éjjel-nappal azt teszi, aztán pedig csodálkozik, mi lehet az oka, hogy a börtön után szabadulva az emberek még kevésbé épek, mint azelőtt.

Piper Kerman

1

A kibírhatatlanul hosszú büntetések alattomos és durva paradoxonja, hogy hét-, tizenkét és húszéves büntetés mellett az ember csak úgy tud ember maradni, ha elfogadja, hogy a börtön az ő világa. De ha ez a helyzet, akkor hogy lesz képes odakint ettől függetlenedni a szabadulás után?

Piper Kerman

A rácsok mögött az élet egyik szomorú igazsága, hogy a félelem, a szenvedés és a közvetlen létszükségletek elvonják a figyelmet az ember valódi életéről. Emiatt nehéz sok rabnak visszatérni a valóságba.

Piper Kerman

Ember a munkát megöli, munka az embert életre kelti.

Ha két ember egyetértésben van
Az a vaskerítéshez hasonlóan kemény.
Ha húsz ember nincs egyetértésben
Az az eltört kerítéshez hasonlóan törékeny.

Dzsingisz kán

Sok ember által adott tanácsot fogadd meg.

Dzsingisz kán

Hiteltelen embernek
Szívbéli szavakat ne mondj!

Dzsingisz kán

Aki a jó emberek szavában nem hisz, az
Egyenes szóval ellenséget gyűjt.

Dzsingisz kán