Idézetek - ember

Az embernek a hangja nem öregszik, és a képzelete sem. Meg a vágya! A vágya! A legöregebbeket is marcangolja.

Száraz Miklós György

Az emberi találékonyság még az emberi butaságnál is mérhetetlenebb. De ne gondold, hogy ez vigasztaló! Nincs borzalmasabb, mint amikor a kettő kéz a kézben jár.

Száraz Miklós György

Az emberiség múltját kutató tudós koponyák párhuzamot vonnak a véletlenszerűség és a butaság közt. Azt állítják, az emberiség története nem más, mint a kedvező isteni véletlennek örökké ellenszegülő, konok emberi butaság históriája.

Száraz Miklós György

Attól az embertől is óvakodj, aki nem hisz a démonokban. A jó és rossz szellemekben. Aki még azt is tagadja, hogy a gondolatainkban létezhetnek. Mert az ilyen embernek megkeserítik az életét.

Száraz Miklós György

Mindenki tud valamit, amit senki olyan jól nem tud. (...) Mindenkinek adatott valami, ami csakis az övé. Valami készség, ami miatt a többi embernek tisztelnie kellene.

Száraz Miklós György

Sok embernek egy élet sem elég rá, hogy megtalálja magában, mi az a nagy és kivételes tudás, ami csakis az övé. Figyeld meg, az emberek többsége ugyanaz után a szekér után fut. Azt mutatták neki a tévében, azt sulykolják nap nap után, ő meg lohol, hogy utolérje, pedig az a szekér nem is az övé.

Száraz Miklós György

Az emberi természet ellentmondásos. Figyeld csak meg, mennyi hazugság van az őszintékben, mennyi aljasság a becsületesekben.

Száraz Miklós György

Bárkivel hajlandó vagyok vitatkozni (...), de soha nem hagynám magam meggyőzetni meggyőzhetetlen ember által.

Száraz Miklós György

Hány ember van, aki egész életében utazik? A többségük sosem tudja meg, hogy hiába volt minden! Hogy a sok utazás semmit sem rontott vagy javított rajtuk. A másik ember meg ki sem mozdul a lakásából, mégis többet fog fel a világból.

Száraz Miklós György

Az ember mindent nélkülözhet, csak a másik embert nem. Különösen a betegségben tanuljuk meg, milyen nagy szükségünk van a másik emberre.

Paul Valéry

Lám, mi az, ami összehozza az embereket. Nem a halál. Hanem a gyűlölet.

Simun Vrocsek

Ez a legtöbb, amit egy ember elérhet az életben: elérni, hogy mások elgondolkodjanak azon, amit mond, amit ír.

Bihari Viktória

Van bennem egy messianisztikus küldetéstudat: rendet tenni tízmillió ember fejében. Minden nap rájövök, hogy ez lehetetlen. Egy ember életében tegyek rendet: a magaméban. Bár lehet, hogy az is lehetetlen.

Bihari Viktória

A nagy depin és a mélypontokon két dolog segíti át az embert: a szeretet és a humor. Ezek erős védőhálók, és akik ezek nélkül él, az szegény marad és élete végéig boldogtalan lesz.

Bihari Viktória

Rengeteg fajta aranyos kis kutyus létezik, de az emberek ettől még továbbra is venni fognak dobermannokat.

Angus Young