Idézetek - bölcs

A bölcs vezet, az erős követi a bölcset.

Star Wars: A klónok háborúja c. film

A bölcs természet úgy rendelte, hogy az anyaság apró hőstetteinek, az álmatlan éjszakáknak, a testi fáradságoknak, a szerető türelmességnek legyen egy nagy jutalma: abban az imádathoz hasonló érzésben, mellyel nem a gyermek ragaszkodik anyjához, hanem az anya gyermekéhez. (Mert hisz szeretni sokkal nagyobb boldogság, mint érezni a szeretetet.)

Ambrus Zoltán

Akármerre veted e temérdek mindenségben tekinteteidet, mindenfelől egy végetlenül bölcs, nagy és jó, de egyszersmind megfoghatatlan lény jelenségei sugárzanak feléd. A legmesszebb s legközelebb, legnagyobb és legparányibb alakban, egyenként és egyetemleg, lehetetlen célra sietést és célra jutást, származatban és enyészetben örök fenntartási rendszert nem látnod.

Kölcsey Ferenc

Ha bölcs ember vagy, legyen gondod a házadra, szeresd a feleségedet, ne civakodjál vele. Tápláld és piperézd, mert ez az ő testének fényűzése. Engedd, hogy mindig illatos legyen, és örömed lesz benne, amíg csak élsz.

Ptahhotep

A darwini elmélet fő szépsége az, hogy a biológiai eredetről történő számadásból kiiktatja az Elmét. (...) Bölcs dolog-e arra biztatni az embereket, hogy a természetes kiválasztásról mint egy órásmesterről gondolkozzanak, s eközben azt hangsúlyozzuk, hogy az órásmester nemcsak hogy vak, de nem is próbál órákat készíteni?

Daniel Dennett

Nem vagyok bölcs ember, de ennyit tudok. A boldogság kulcsa? Megszerezni azt, amire a legjobban vágysz, és sosem engedni el!

Odaát c. film

Lézengjél csak és ne aggódj,
Ha elméd kötve, elrontod, ami valamit ér...
A bölcs ember sosem törekszik;
Gúzsba kötődik a tudatlan ember...
Ha elméddel munkálkodsz elméden,
Hogy ne lenne nagy zűrzavar abból?...

Csien-cse Szeng-can

Egy bölcs azt mondta nekem egyszer, a történelem ismerete nem veszi elejét, hogy újra elkövessük ugyanazokat a hibákat, de legalább arra megtanít, hogy szégyelljük magunkat miattuk.

Mark Lawrence

A láng magamagának nem olyan fényes, mint akinek világít: ép így a bölcs is.

Friedrich Nietzsche

Légy bárki, vasmunkás vagy paprikamolnár,
elnök vagy tudós, földműves vagy
bölcs fizikus,
ahhoz, hogy igazán érj valamit,
mindenek felett
Igaz Embernek kell lenned
legelőször,
mert valahol mélyen, dolgaink sok
sok ezernyi kapcsolatában nem csak önmagadért,
de mindannyiunkért
felelős vagy!

Csepeli Szabó Béla

Élt egyszer egy fehér madár az erdőszéli kék tónál,
ám hiába szerették társai, szíve egyre csalta játszani.
Otthagyta őket, s ment a szellők szárnyán,
arra, amerre a titkot súgta a bölcs, erdei páfrány.
Kalandok sora várta, kétségek gyötörték,
majd az út végén felcsillant a fény.
Fekete madárra bukkant, ki magában élt,
olyan vidéken, hol mindenki csak félt.
Egymásra néztek, s más lett rögvest a világ,
a fekete s a fehér egyformán színessé vált.

A. O. Esther

A múlton már nem tudunk változtatni. A jövő még homályos előttünk. De a jelen, a mai nap bölcs kihasználása ránk van bízva.

Gary Chapman

Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen.

Pál apostol

Hasznosabb néhány bölcs tanítást ismerni, amely mindig javadra válhatik, mint sok dolgot tanulni, amely mit sem használ.

Lucius Annaeus Seneca

Alapszabály, hogy csak kérésre adjunk tanácsot. Ha tehát nem kértek bölcs útmutatást, ám mégis erős késztetést érzünk véleményünk megosztására, legalább kérjünk rá engedélyt! (...) Kéretlen tanácsokkal nem lehet bensőséges kapcsolatot építeni.

Gary Chapman