Idézetek - bölcs

Tud maga is az eszes ember,
mégis tiszteli bölcsek művét.
Bármi szép legyen a drágakő,
meg kell dolgozni, úgy lesz érték.

Sza-Szkja Pandita

Balgáknak a tanulás szégyen,
bölcseknek az, ha nem tanulnak.
Ekképp a bölcs, habár öregszik,
tanul jövendő életére.

Sza-Szkja Pandita

Ha balgák téves úton járnak,
elég, ha tudod róluk: balgák.
Ha bölcsek hamis útra lépnek,
ott más okot is kell keresni.

Sza-Szkja Pandita

A bölcs, ha nagy vagyonra vágyik,
áldoz is rá: gyűlni segíti.

Sza-Szkja Pandita

Mikor bölcsek a pártfogóik,
a gyarlók is fölemelkednek.
Ha értő gonddal tanítgatod,
beszélni fog a papagáj is.

Sza-Szkja Pandita

Sok bölcs hirdeti: van helyes tan,
van helytelen tan e világon.
Ritkább, hogy ezt valaki tudja,
és életével példa is rá.

Sza-Szkja Pandita

Egy bölcs ember egyszer azt mondta, hogy a "nem" ugyanaz, mint az "igen", csak más betűkkel írják és más sorrendben. De ha hangosan kimondod, mindkettőt elviszi a szél.

Veronica Mars c. film

A bölcs pénzért tanul tudományt,
ingyen se kell az a balgának.

Sza-Szkja Pandita

Aki mások társaságában
mások előtt nem mondhatót mond,
akár igaz, akár hazug szó,
óvakodjék csak tőle a bölcs.

Sza-Szkja Pandita

Bölcs mondást a bölcs készen fogad,
hallja bár zsenge gyermekszájról.

Sza-Szkja Pandita

Ha tudod, mit várj, tudd, mit felelj;
ez különböztet bölcset s balgát.
Balga emberek örök átka,
hogy csak azt látják, ami megvolt.

Sza-Szkja Pandita

Kérdeződjél, vitatkozz vele,
a bölcset csak így ismered meg.
Verőjével üsd meg a gongot,
úgy különbözik bármi tárgytól.

Sza-Szkja Pandita

Sokszor nagyon nehéz megállapítani, hogy valakinek mi a baja. A tankönyvekben világosan körülhatárolt, vitathatatlanul felismerhető betegségekről olvas az ember. De a kórházban betegek fekszenek. Talán hallotta már azt a bölcs mondást, hogy sosem a betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani. És egy beteg ember sosem olyan egyértelmű és pontokba foglalható, mint egy betegség. Néha türelemjáték, néha bonyolult kísérletsor, és van úgy, hogy megfejthetetlen rejtély.

Janikovszky Éva

Több a bolond, mint a bölcs, s még a bölcsben is több a bolondság, mint a bölcsesség.

Nicolas Chamfort

Elég bölcs vagyok, hogy tudjam, hogy nem tudok szart se.

Christopher Moore