Idézetek - út

Véleményeink nem azért különböznek, mert egyikünk okosabb a másiknál, hanem mert különböző utakon jár az eszünk.

René Descartes

Életerőnk mindig rendelkezésünkre áll, ha megtaláljuk a hozzá vezető utat. Olyan intézmény nem létezik, mely ezt az utat helyettünk bejárná.

Shirley Maclaine

Ha balgák téves úton járnak,
elég, ha tudod róluk: balgák.
Ha bölcsek hamis útra lépnek,
ott más okot is kell keresni.

Sza-Szkja Pandita

Van nehéz út, és van, ami a legnehezebb.

Mark Lawrence

A világban minden bátorságból, félelemből és haragból áll. A bátorság a dicsőség fáklyája, mely utat mutat az igazság öröklőinek. A félelem a kicsiny halál, mely teljes pusztulást hoz. A harag az egyetlen híd közöttük. A harag által egy paraszt megleli azt a bátorságot, hogy tetteivel a banditák félelmükben elmeneküljenek.

Odallus - The Dark Call c. videojáték

Ha egyetlen szóval kellene őt jellemeznem, annyit mondanék: vezér. Vezér, mert elvezetett engem a szerelem ösvényein a teljes boldogsághoz - és vezér, mert megmutatta az utat a pokol legmélyebb bugyraiba.

Borsa Brown

Légy önmagad. Járd a saját utad, keresd a saját igazad. Mindenre benned van a válasz.

Bauer Barbara

Ez a hitünk ellentmondása: az öröm a bánatból fakad, és a halálból élet születik. A gyász pedig az út, amely egyikből a másikba vezet.

Walter Wangerin

Aki azt mondja, hisz a jelekben, általában arra gondol, hogy a szimbólumokban hisz. A szimbólum látható dolog, de valami láthatatlant jelenít meg. Absztrakt értelemben használjuk. A galamb például madár, de egyben a béke szimbóluma. A kézfogás pedig nem csupán egy mozdulat, hanem a jóindulat jele is. A szimbólumok képzettársítás útján jelenítenek meg valamit, és sokszor rejtvényt adnak fel: ki kell találnunk, mi az a bizonyos láthatatlan dolog, mert nem mindig egyértelmű.

Cecelia Ahern

A másság elfogadásának és tiszteletének rögös útján az első lépés olykor a hányinger leküzdése.

Kvász Iván

Az élet útja rögös, a mezőgazdaságé még inkább.

Hartay Csaba

Ha nincs itt, hiába várom, az nem azt jelenti, hogy magamra hagyott, csupán azt, hogy még úton van.

I Miss You c. film

A mesterséges intelligencia bármiféle fejlődésénél sokkal félelmetesebb az, hogy időről időre olyan természetes intelligenciákat ültetünk a saját fejünkre, amelyek lopnak, csalnak, átvernek. Méghozzá ezt demokratikus választások útján tesszük, saját jószántunkból. Talán ezért érdemes mégiscsak foglalkoznunk azzal, hogy mi történhet, ha a mesterséges intelligenciákról kiderül, hogy valójában ártanak nekünk, rossz szándékúak, ellenünk dolgoznak. (...) Valójában klasszikus politikai filozófiai fogalmakról, a fékekről és ellensúlyokról beszélek; csak így talán jobban érthető, miért kell a hatalmat, a legjobb indulatú, legintelligensebb hatalmat is keményen korlátozni, még akkor is, ha nem mesterséges, hanem természetes intelligenciák gyakorolják.

Mérő László

Az Isteni Szikra végtelen, a hozzá vezető út nem. Az út kezdete a szó.

Christopher Moore

Mindenét, egész mivoltát, egy szavát, egy mozdulatát jelentősnek, fontosnak, emberfelettinek éreztem. A szívem, mint az út pora, úgy lengett minden lépte mögött. Olyannak láttam, mint nyárestén a holdat, mikor minden csupa jó szag, szelíd árnyék, fehér végtelenség; s minden testi-lelki üdvöm benne élt a nevében, azt ismételgettem egyre, azt csókoltam az ajkamon. Azon túl nem láttam semmit, senkit.

Gustave Flaubert