Széchenyi István

Széchenyi István

magyar politikus, író
1791. szeptember 21. — 1860. április 8.

Szerző figyelése

Széchenyi István könyvei

Minden becsületes szívnek legszentebb a hon.

Ha csekélységekben nem vagyunk szigorúak önmagunk iránt, nagy dolgokban, ha akarunk, sem lehetünk.

Tisztelek minden véleményt - kivéve a megvásároltakat - ezeket megvetem.

Tőlünk függ minden, csak akarjunk!

Nemzetünknek mindig az volt egyik legnagyobb hibája, hogy vagy nem bízott magában, vagy elbízta magát.

Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.

Bizonyosan testére és így egész személyére nézve tökéletesb ember az, ki több gimnasztikai ügyességgel bír.

Kisded makkbul idővel termő tölgyfa lesz, ha jól gondozzák.

Becsület nélkül az Istennek minden adományai keserűk.

Tapasztalást pénzért venni vagy hagyományképpen kapni nem lehet.

Az öncsalás esztelenség.

Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit.

Nem vagy szabad, míg önmagadért élsz, mert önzésed rabja maradsz.

Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.