Kazinczy Ferenc

Kazinczy Ferenc

magyar író, költő
1759. október 27. — 1831. augusztus 23.

Szerző figyelése

Szól a szem, bár hallgat a száj,
És beszéli, belől mi fáj.

Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés.

Nem lehet ott eszméket tisztogatni, ahol a nyelv az eszméket összezavarja.

Szerető szív készebb magában keresni a hibát, mint szeretete tárgyában.

A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.

A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.

A más szabadságát tiszteli, aki szabad akar lenni.

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.

Szókat kell csinálnunk. Újságok által ugyan igen megbántják a fület, de a fül hozzászokik az új szókhoz, s nyertünk általa.