Vigasztaló idézetek

Míg mindent le nem rágtak rólad
a tűrhetetlenné vált tények
mindaddig vigasz a maholnap
s a meghalás merő merénylet.

Lászlóffy Csaba

0

Ott találok rád, hol már nem reméllek,
mikor már nem követlek, utólérlek,
csak át kell lépnem sorsom peremén.

Beney Zsuzsa

5

A zene az igazi társa lett (...), és ha felkel, már nyúl is a hifitoronyhoz, válogat a CD-k között, és már szól is a muzsika, hol vad rock, vagy punk, hol meg világvégét jelző, érfelvágós, depressziós, lelassult stílus.

Szepesi Nikolett

A legsötétebb órákban az emberi lényeknek mindig sikerült megtalálniuk magukban a legnagyobb erőt.

Cat Winters

Te győzz le engem, éjszaka!
Sötéten úszó és laza
hullámaidba lépek.
Tünődve benned görgetik
fakó szivüknek terheit
a hallgatag szegények.

Pilinszky János

1

Nem nehéz észrevenni a különlegeset, ha sok szart hajigált az utunkba az élet.

Nicole Williams

35

Minden bánat, minden unalom elpárolog a lélekből, ha egy rögeszme balzsamos ellenszerével gyógyítjuk. Ti, akik már nem tudtok inni a gyönyör serlegéből (ahogyan azt minden időkben nevezik), kezdjetek el gyűjteni valamit, akármit (gyűjtöttek már falragaszokat is!), és megtaláljátok a színarany boldogságot - aprópénzre váltva. A rögeszme gondolattá magasztosult gyönyör!

Honoré de Balzac

0

Mégis, van, ami jobb, ha mindig csak lehetőség marad.

Tóth Imre (költő)

6

Az lehet erőt adó, ha rádöbbenünk, akármilyen szegények, betegek vagy öregek vagyunk, micsoda óriási kincs van a birtokunkban a tiszta tudatunk és értelmi képességeink révén. Még együtt vagyunk a világgal, és szellemi erőink révén még alakíthatjuk magunkat és kapcsolatainkat. Ez a perspektívaváltás gyógyír lehet a lehangolódás, a depresszió ellen. A remény záloga lehet, hogy ami bánt bennünket, az még megváltoz/tat/hat/ó.

Buda Béla

Sok fanatikus a vallást is úgy használja, mint a részeges az italt. S ez éppolyan veszedelmes, mint az alkoholizmus: képes kiemelni az embert sorsából, fölemeli, lebegteti, látszatörömöket is ad... de utána vissza kell hullani lelkének megoldhatatlan gondjai közé.

Müller Péter

Az embernek meg kell (...) találnia az egyensúlyt az életben maradás öröme és az átéltek miatti keserűség között.

Adam Makos

4

Aki megunta már keresni
hányféle isten hol lakik
a holnapért nem tudna élni -
megpróbál holnapig.

Keresztes Ágnes

4

Vannak órák, mikor a dolgok levetik álarcaikat, mikor a szögletek letompulnak, s a sebek észrevétlenül begyógyulnak a csöndben.

Kassák Lajos

11

Valaminek a vége mindig egy másik dologhoz vezet - a kezdethez.

Jamie McGuire

15

Az egymást követő kiábrándulások, melyeknek sora előreláthatólag még hosszú lesz (...) az az óriási bér, amit a legkisebb élvezett örömért elkerülhetetlenül fizetni kell.

Bartók Béla