Idézetek a valóságról

A szó szoros értelmében mezítelen valóságukban senki sem szemlélheti a dolgokat. Amely napon ez megváltozik, az a világ végének, a végső kinyilatkoztatásnak a napja lesz. Addig is a valóság hű észlelésének tekinthetjük, ha sejtelmes árnyékok között legalább a világnak mintegy vázát... felismerjük. Sokan, talán az emberek többsége... szavait, véleményét követi valaki másnak, alvajáróként kél át tulajdon életén, s lázálmától nem lát meg semmi mást. Amit pedig lángelmének nevezünk, nem egyéb, mint valakiben megnyilatkozó fenséges hatalom, mellyel rést hasít e képletes ködön, s azon általtekintve a valóságnak egy-egy új, hiteles részletét fedezi fel, míg maga fogvacogva áll mezítelenül.

José Ortega y Gasset

Amikor a képzelet nem a valóságban gyökerezik, az nem sok jót ígér. Mert nincs igazi feszültség csak az igaz, vagy annak illúziója mellett.

I, mint Ikarusz c. film

Erkölcsi és pszichológiai tekintetben nem felnőtt az, aki örökösen meglepődik a nincstelenség létezésén, aki továbbra is csalódottan (vagy hitetlenkedve) néz, ha bizonyítékaival kerül szembe, miféle kegyetlenségekre képesek az emberek más emberekkel.

Susan Sontag

A gyerekek valósága álmokból és játékokból épül fel. A hazugság észrevétlenül keveredik közéjük. De lehet, hogy a valóság minden ember számára ugyanilyen. Álmok, játékok, hazugságok.

Riikka Pulkkinen

5

A valóság nem teljes egészében racionális, és a racionális sem teljesen valóságos.

Albert Camus

1

Az értelem az a képességünk, hogy amit gondolunk, ne feszítsük a végsőkig, avégett, hogy hihessünk a realitásnak.

Lothar Eliezer Lazare Bickel

A legjobb fénykép is a valóság elárulása, választásból születik, és határt szab mindannak, ami nem ő maga.

Albert Camus

4

Nincs olyan művészet, mely teljes egészében elvetné a valóságot.

Albert Camus

A regényírás vagy a regény olvasása valamiképpen a valóság visszautasítása, ez kétségtelen. De e visszautasítás nem holmi szökés.

Albert Camus

A fotográfia az ember változó pillantása, amellyel a világra - olykor a saját pillantására - tekint.

Hans Belting

Kevés objektívebb tükröt tudnánk találni egy tehetséges fotós fényképezőgépének lencséjénél.

Dr. Temesvári Péter

Aki megértette a valóságot, nem lázad ellene, hanem élvezi.

Albert Camus

8

Talán ez az oka annak, hogy az emberek úgy belevesznek a saját gondolataikba (...). Nem látják, milyen is a világ valójában. Ha látnák, akkor el tudnának vonatkoztatni a saját álmaiktól és rögeszméiktől.

Rebecca Maizel

A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

Biblia

3

Az embernek van egy konstrukciós hibája. Inkább azt hisszük el, amit érzünk, ahelyett, ami van.

A sötétség után c. film

12