Vallásos idézetek

Valamennyi ember közül a filozófusok érzik meg legnehezebben az isteni igazságot, mert ők a gyenge földi értelemmel keresik az Istent, nem pedig a hívő és mindent magába foglaló szívvel! Ha az ember meg akarja találni az isteni titkok értelmét, de megfeledkezik mennyei eredetéről, és csak a sárban keresgél, hogyan is emelkedhetnék fel a lelke, és miképpen is juthatna el a megértéshez és a megbékéléshez?

Liviu Rebreanu

Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink, ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért, Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz-parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.

Sík Sándor

A papi hivatásban az a szép, hogy amíg be nem fejezi földi pályafutását, az ember soha nem hagyja abba a munkáját.

Frederick Donald Coggan

1

Ragaszkodjunk erősen a Bibliához, mint szabadságunk horgonyához. Írjuk tanítását a szívünkbe, és gyakoroljuk minden nap. Mindazt a haladást, amit elértünk, e könyv hatásának köszönhetjük, és ebben kell útmutatást keresnünk a jövőnkre is.

Ulysses Simpson Grant

0

A megtértek ismérve (...), hogy nagy buzgóságuk vaksággal sújtja őket.

Martin van Amerongen

0

A vallás egy veszélyes eszköz... de én hiszek benne, hogy Isten létezik.

Stephen King

6

Tisztelet Istennek, tisztelet a felebarátodnak, tisztelet önmagadnak mint Isten szolgájának: ez az alapja a vallás minden formájának.

Robert Baden-Powell

1

A Biblia felett legalább ezerszer megkondult már a lélekharang, elindult a halottas menet, a sírkőre rákerült a felirat, és megtörtént a gyászszertartás. A tetem azonban valahogy sosem marad a helyén.

Bernard Ramm

A keresztény hit Krisztusba vetett hit. Értéke nem a hívőben rejlik, hanem abban, akiben hiszünk - nem abban, aki bízik, hanem akiben bízik.

Josh McDowell

2

Aki Istenről gondolkodik, imádkozik. Aki alkotásait csodálja, imádkozik. Aki bizalommal néz az égre, imádkozik. És legjobban imádkozunk akkor, mikor Istenre való gondolással segítünk embertársainkon.

Gárdonyi Géza

7

Az ember űrrepülése súlyos csapást mért a papokra. Abban a levéláradatban, amely hozzám érkezett, elégtétellel olvastam sok levélíró vallomását arról, hogy a tudomány eredményeinek hatására megtagadták régi hiedelmeiket, meggyőződésükké vált, hogy Isten nincs, s hogy minden, amit nevében hirdetnek, kitalálás és ostobaság csupán.

Jurij Alekszejevics Gagarin

Egy igazi természettudós nem lehet istentagadó. Aki olyan mélyen betekinthet Isten műhelyébe, mint mi, és annyi alkalma van csodálni mindentudását és örök rendjét, annak alázattal térdet kell hajtania a szentséges Isten ténykedése előtt.

Johann Heinrich von Mädler

Mivel az emberek különbözőek, az Istennel való kapcsolatuk is különféle. Azok az emberek, akikkel a Holdra utaztam, valamennyien keresztények voltak, s így először az jut eszembe, hogy szellemileg nézve mi mindannyian sokat tudtunk hozzátanulni az eddigiekhez. Egyszerűen szükséges a Teremtővel foglalkozni, ha a világmindenség ilyen távolságából ismerkedünk a Holddal és a Földdel.

James Benson Irwin

A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha - legszebb perceinkben -
A színéből is - valamit.

Reményik Sándor

8

Nem bírom már harcom vitézül,
Megtelek Isten-szerelemmel:
Szeret kibékülni az ember,
Mikor halni készül.

Ady Endre