Vallásos idézetek

Az ősbűn - gőg - annyira kiforgatta, eltorzította a darwinisták értelmi képességét, hogy hiúságból inkább kívánnak atyául egy önmagától szerveződött majmot, mint Istent.

Max Thürkauf

A materialista a világ felszínén él, ezért csak felületesen szabad gondolkoznia. A mélyben vannak azok a kérdések, amelyeket nem szabad föltennie: honnan származik az anyag és mi lesz vele... Ezért kényszerül arra, hogy az anyag örökkévalóságában higgyen. A materialisták "vallása" az a hit, hogy nem hisznek. Ez az istenhittel ellentétben vak hit. Ha a materialista gondolna a Kezdetre és Végre, látni kellene, hogy Semmi nem képzelhető el, sem a Kezdet előtt, sem a Vég után, ezért jól kellene ismernie, hogy a materializmus sem anyagi, hanem szellemi valóság.

Max Thürkauf

A legőrültebb faj az ember. Egy láthatatlan istent imád, a természetet meg elpusztítja. Közben pedig nem veszi észre, hogy épp a természet az a láthatatlan isten, melyet imád.

Hubert Reeves

A mai társadalmakban a vallás elképesztő privilégiumokat élvez, miközben ugyanezeket az előjogokat minden más érdekcsoporttól megtagadják - az egyénekről már nem is beszélve.

Richard Dawkins

Ha valaha is lett volna kétségem a vallás alapvető értékeivel kapcsolatban, az egyik emlékem mindet eloszlatta volna: az apám arcán ragyogó fény, amikor hazajött a reggeli miséről.

Alfred Noyes

1

A civilizáció valamennyi "vívmánya" az ember boldogságának egy-egy darabkáját rombolta szét, míg aztán a lelkében nem hagyott egyebet, csak romhalmazt... a hit helyébe tudományos formulákat állított, még az Istent is valami elmés képletbe szeretné belegyömöszölni, hogy aztán a kezét dörzsölve ezt mondhassa: "Tessék, az Istent is meghódítottam." (...) Magát az életet, ezt az isteni zenét, annyit taglalták és magyarázgatták, hogy ma már a szegény "civilizált" ember, önmagától is megcsömörölve, azt sem tudja, merre induljon.

Liviu Rebreanu

A legtöbb vallási szabály és szokás esetében sikerült kimutatni, hogy ezek elősegítik az adott kulturális környezethez történő biológiai alkalmazkodást. Hozzájárultak az egyének és a csoportok fennmaradásához azokban a környezeti régiókban, ahol kialakultak és megszilárdultak.

Bereczkei Tamás

0

A hívő természettudós erkölcsileg felelőtlenül cselekszik, ha vallását elválasztja a tudománytól: ha csak a templomban imádkozik, a laboratóriumban azonban nem.

Max Thürkauf

0

Aki Istenben hisz, annak nem kell az anyag örökkévalóságában hinnie.

Max Thürkauf

1

Nem a tudományban kell hinnünk, hanem abban, aki lehetővé tette, hogy teremtményei műveljék a tudományt - Istenben kell hinnünk.

Max Thürkauf

1

A Biblia használati utasítás az élethez. Aki a Bibliát olvassa, jó alapzaton áll. A valóság talaján és egy olyan alapon, amely válságos helyzetben is elbír. A Biblia olyan, mint a Teremtőnek egy vaskos levele a teremtményeihez, Isten emberekhez szóló szerelmeslevele. Ebben mondja el nekünk, hogy mit tett értünk és még mit akar tenni.

Peter Hahne

2

A vallás a gyors pénzt leakasztó biztosítási csalások teológiai megfelelője: évről évre befizetjük a biztosítási díjat, aztán amikor szükségünk lenne a segítségre, amiért - elnézést a szójátékért - amiért annyi hittel fizettük a díjat, akkor kiderül, hogy a társaság, amelyik elvette a pénzünket, nem is létezik.

Stephen King

Ha fel tudnám fogni [Jézus Krisztust], akkor Ő nem lehetne nagyobb nálam. Olyan nagy a bűntudatom és annak érzése, hogy képtelen vagyok megmenteni önmagam, hogy azt érzem: emberfeletti Megváltóra van szükségem.

Daniel Webster

A szívem mindig arról győzött meg újra és újra, hogy Jézus Krisztus evangéliuma isteni valóság... az emberiség egész történelme ezt bizonyítja.

Daniel Webster

1

Érdekes és jelentőségteljes tény az, hogy egy történésznek, ha nincs benne semmi teológiai elfogultság, rá kell jönnie arra, hogy nem tudja leírni őszintén az emberiség fejlődésének a történetét anélkül, hogy kiemelt helyet ne adna abban a Názáretből származó pénztelen tanítónak... Az olyan ember, mint én is, aki még csak kereszténynek sem nevezem magam, látom azt, hogy az összkép ellenállhatatlanul ennek a kivételes jelentőségű embernek az élete és személyisége körül összpontosul. (...) A világ attól a naptól fogva egy más világgá kezdett válni, hogy hirdetni kezdte a tanításait.

Herbert George Wells