Vallásos idézetek

Teológusok (...). Mily sanyarú egy mesterség! Mi módon igazgathatná a kicsi a nagyot? Az alkotás hogyan tudná meghatározni mesterét? Egyáltalán hogyan dönthet egy alkotás úgy, hogy egyszerre megszűnik alkotás lenni?

Jostein Gaarder

0

A vallások a lelkiismeret nagy tündérmeséi.

George Santayana

0

A teológia tudatlanság szárnyakkal.

Sam Harris

Amennyire én emlékszem, nincs egyetlen szó sem az evangéliumokban az intelligencia dicséretéről.

Bertrand Russell

A szekta olyan vallás, amelyiknek nincs politikai hatalma.

Tom Wolfe

1

A vallás egyik legártalmasabb hatása, hogy a morált el akarja választani az emberek és a többi élőlény szenvedésétől. A vallás alapján az emberek erkölcsösnek képzelik azokat a törekvéseiket, amelyeknek nincs semmi közük a szenvedéshez, vagy annak enyhítéséhez. Mi több, egészen immorális törekvéseket is erkölcsösnek vélhetnek - amikor pontosan ezek a törekvések okoznak szükségtelenül másoknak rettenetes szenvedést. Ezért lehet, hogy Önök, keresztények, néha "több" erkölcsi energiát fektetnek be az abortuszellenes küzdelmükbe, mint a népirtások ellen. Ezért érdekli Önöket sokkal jobban az embriók sorsa, mint az őssejt-kutatás életmentő lehetőségei. És ezért képesek az óvszer ellen prédikálni fekete Afrikában, ahol minden évben milliók halnak meg AIDS-ben.

Sam Harris

Az evangéliumokban Jézus mélyenszántó gondolatokban fogalmazza meg, hogyan alakítja át a szeretet az emberi életet. Nem szükséges elhinnünk, hogy szűztől fogant, és halála után szuperhős módjára visszatér a Földre, ahhoz, hogy megfontoljuk szavait.

Sam Harris

Aki úgy véli, hogy a Tízparancsolatnál nem lehet jobb megfogalmazást adni az erkölcsről, valóban tartozik annyival önmagának, hogy elolvasson még néhány szent könyvet. (...) Mahávira, a dzsain pátriárka egyetlen mondatával felülmúlta a Biblia minden erkölcsiségét: "Ne bánts, ne sebezz meg, ne nyomj el, ne vess szolgaságba, ne sérts, ne kínozz, ne gyűlölj, ne gyilkolj egyetlen teremtményt és egyetlen élőlényt sem!". Képzeljük el, mennyire más lenne a világ, ha ez lenne a Biblia legfőbb előírása!

Sam Harris

Hogy a Biblia tökéletes erkölcsi útmutató lenne, az egyszerűen megdöbbentő gondolat, ha tekintetbe vesszük, mi áll benne. Isten egyenesen azt tanácsolja a szülőknek, hogy valahányszor gyerekeik rakoncátlankodnak, vesszőzzék meg őket (...). Ha pedig annyira szégyentelenek, hogy még vissza is beszélnek nekik, meg is kell ölniük őket (...). De megkövezés jár az eretnekség, házasságtörés, homoszexualitás, szombatnapon végzett munka, faragott képek imádása, varázslás vétkéért, és még egy sor másik elképzelt bűnért is.

Sam Harris

Minden hithű muzulmánnak éppen annyi oka van arra, hogy muzulmán legyen, mint Önöknek, hogy keresztények. Az ő indokaikat Önök mégsem találják meggyőzőnek. A Korán több helyütt a Teremtő tökéletes szavának nyilvánítja magát. A muzulmánok maradéktalanul hisznek ebben, akárcsak Önök a Biblia saját magára vonatkozó hasonló állításában. (...) Vajon miért nem okoz Önöknek álmatlan éjszakákat, hogy ne térjenek-e át az iszlám vallásra? Be tudják bizonyítani, hogy Allah nem az egy igaz Isten? Be tudják bizonyítani, hogy Gábriel arkangyal nem kereste fel Mohamedet a barlangjában? Természetesen nem tudják. Mégsem kell bizonyítaniuk mindezt, hogy abszurdnak minősítsék és elvessék a muzulmánok hitét. Rájuk hárul a bizonyítás terhe. (...) Az a helyzet, hogy a muzulmánok hitére vonatkoztatva Önök is pontosan tudják, mit jelent ateistának lenni. Hát nem nyilvánvaló, hogy a muzulmánok becsapják önmagukat? (...) Dehogynem! Fogjuk fel végre, ahogy Önök látják az iszlámot, pontosan úgy látja minden egyes muzulmán a kereszténységet. És minden vallással pontosan ugyanez a helyzet.

Sam Harris

A hit lényege, hogy reméljük, Isten tényleg létezik. Ezen túlmenően a hit azonban azt jelenti, hogy tudjuk, hogy Isten létezik.

Adam Makos

2

A vallás egyik igazán ártalmas hatása, hogy arra tanít, erény megelégedni a nemtudással.

Richard Dawkins

A hivatalos kereszténységnek legálisan majd tizenöt évszázada volt, hogy bizonyítson. És mi lett a gyümölcse? Többé-kevésbé mindenütt a papságnál gőg és henyélés, a laikusoknál tudatlanság és szolgalelkűség, mindkettőnél pedig babona, bigottság és erőszak.

James Madison

2

A húsvét a vallás ünnepe. A vallás ad híveinek megnyugvást, hitet, föltámadást és mennybéli üdvösséget, nagypéntek pedig adja az emberi dokumentumok dokumentumát, a keresztrefeszítés igazságát, az apostolság tanulságait... Oh, boldogok a hívők, kik ma sírnak, zokognak, de tudják, hogy már holnap este hallelujázni fognak.

Ady Endre

Teljesen érthető, hogy a gyöngébb embernek kimondhatatlan vigasza, hogy nyomorúságában egy Hatalmas Lényhez fohászkodik; hátha cserébe kap a hatalmas úrtól egy kis kenyérmorzsát, moslékcsöppet. De egyúttal kimondhatatlan gyöngesége.

Bartók Béla

0