Tudással kapcsolatos idézetek

A technikától való félelem csak akkor múlik el, amikor sejteni kezded, hogy kell bánni vele.

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko

A tudás már a miénk. Aki nagyon igyekszik megszerezni, gyanús, mert mintha éppen szabadulni igyekezne tőle.

Franz Kafka

1

Az, aki semmit se tud, semmit se érthet meg.

Kingdom Hearts c. videojáték

A megérzés képessége nem helyettesítheti sem az értelmünket, sem a tapasztalásunkat, de igen nagy segítség lehet.

Jorge Bucay

Nincs súlyosabb büntetés, mint arra ítéltetni, hogy csak annyit tudjon az ember, amennyit már tud. Ez a gőgösök börtöne.

Jorge Bucay

3

A szem csakis azt látja, amit az elme képes megérteni.

Henri Bergson

9

A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban rejlik.

Blaise Pascal

5

Ha valaki tudja, miként működik az univerzum, akkor bizonyos értelemben uralja az egész mindenséget.

Stephen Hawking

Csak a lúzerek, az örök vesztesek hivalkodnak az IQ-jukkal.

Stephen Hawking

5

Az ismert véges, az ismeretlen végtelen. Szellemileg a megmagyarázhatatlan dolgok óceánjának kicsiny szigetén lakozunk. Feladatunk az, hogy minden generáció valamicskével gyarapítsa a szárazföldet.

Thomas Henry Huxley

Az ész bizony nem tud minden titkot megoldani, és nem is fog soha, de mégis sok mindennek jutott a nyomára.

Ernst Hans Gombrich

0

Ne nevessétek ki a butákat! Nem saját elhatározásukból buták, és nem is azért, hogy titeket szórakoztassanak. (...) Nincs a világon olyan okos vagy olyan erős ember, akinél okosabb vagy erősebb ne lenne.

Erich Kästner

Az érvényes, kultúrától függetlenül ellenőrizhető valódi tudás a vallási megosztottság egyetlen igazi ellenszere.

Sam Harris

Ha egy gyerek saját tapasztalatai alapján eredményesen alakított ki egy fogalmat, akkor megalkotott valamit, ami előzőleg nem létezett, és ez a valami pszichológiai értelemben is beépül a személyiségébe, ugyanúgy, ahogy táplálékának lényeges anyagai beépülnek testébe. Ennek a tudásdarabnak olyan értéke lesz számára, mint egy kedve szerinti kép festésének, egy jó történet megírásának vagy egy izgalmas színdarab kitalálásának, amit társaival eljátszhat. Önmagában lesz értékes, mert annak az anyagnak lesz egy része, amelyből maga az élet áll.

Dienes Zoltán Pál

A gyerekek (...) hamar megtanulják a szabványosan feltett kérdésekre adandó szabványos válaszokat, és ez könnyen keltheti a megértés látszatát. Elég azonban egy kevésbé szabványos kérdés, és máris kiderül, hogy a szavak mögül hiányzik a gondolat.

Dienes Zoltán Pál