Tudással kapcsolatos idézetek

Ne hidd, hogy megértettél valamit, amíg el nem tudod mondani egyszerű szavakkal.

Carl Friedrich von Weizsäcker

0

Bármit tartogat a természet az emberiség számára, bármilyen kellemetlen is esetleg az, el kell fogadnunk, mert a tudatlanság sohasem ér többet, mint a tudás.

Enrico Fermi

0

A tudatlanság nem szégyen, a többség szemében éppen hogy boldog állapot. És valóban, e világon ez az egyetlen lehetséges boldogság. Ne vesd el könnyelműen!

Patrick Süskind

5

Még soha nem találkoztam olyan emberrel, aki olyan tudatlan lett volna, hogy semmit nem tudtam volna tőle tanulni.

Galileo Galilei

21

Az értelem egyre bonyolultabb önigazolásokat szül. (...) De a lelked mélyén igenis tudod, mi a helyes és mi a nem. Mindenki tudja, hiába töltenek éveket azzal, hogy eltemessék magukban ezt a tudást, szavak, gyűlölködések, kéjvágyak, bánat és bármi egyéb tégla mögé rejtsék, amikből az életüket felépítik. Tudod, hogy mi a helyes (...). Ha eljön az ideje, tudni fogod. De a tudás sosem elég.

Mark Lawrence

3

Mindig a hozzáértők azok, akiket a legjobban meglep az újabb ismeret.

Peter Noll

2

Nem lehet mindenki okos (...). Ha mindenki okos lenne, annyi volna a földön az értelem, hogy minden második ember meghülyülne tőle.

Josef Lada

Minél kevésbé felvilágosodottak és értelmesek az emberek, annál több buzgalmat mutatnak a vallás iránt. A lelki vezetőik által felizgatott asszonyok minden felekezetben vakbuzgón kardoskodnak olyan nézetek mellett, amelyről nyilvánvalóan semmilyen fogalmuk sincs. A teológiai viták során a nép vadállatként ront rá főleg azokra, akik ellen a papok uszítják. Mélységes tudatlanság, túlzó fantázia, határtalan hiszékenység, gyatra értelem - ezek a tulajdonságok jellemzik az ájtatosokat, a vakbuzgókat, a fanatikusokat és a szenteket. Hogyan lehet józan belátásra bírni az olyan embereket, akiknek csak az az elvük, hogy vezettessék magukat és soha semmit se vizsgáljanak meg önszántukból? Vezetőik kezében az ájtatosok, az egyszerű emberek nem egyebek, mint automaták, amelyeket kényük-kedvük szerint mozgatnak.

Jean Meslier

A hit erősebb a tudásnál, főképp a vakhit, hiszen a tudatlanságon alapszik, és aki semmit sem tud, abban nem is lehet semmit megingatni.

Hász Róbert

6

Az ismeret megelőzi a hitet! Az ismeret nélküli hit: vakhit.

Müller Péter

6

A hit magában, tudás nélkül kaotikus, ködös valami, és könnyen csődöt mond, alkalmazhatatlanná válik a kétségbeesett szükség óráiban.

Szepes Mária

3

Az ember rájön, hogy ha nekilát, hogy alapos választ adjon egy buta kérdésre, akkor közben nagyon érdekes összefüggésekre bukkanhat.

Randall Munroe

5

Az értelem az a képességünk, hogy amit gondolunk, ne feszítsük a végsőkig, avégett, hogy hihessünk a realitásnak.

Lothar Eliezer Lazare Bickel

A tudás hatalom, a diktátorok igyekeznek minden hatalmat maguknál koncentrálni, vagyis mindent megtesznek majd, hogy alattvalóikat távol tartsák az információktól.

Joris Luyendijk

Az ész nem hirdeti önmagát, és ha igen, nem ész többé.

Albert Camus

2