Tudással kapcsolatos idézetek

Nem lehet mindenki okos (...). Ha mindenki okos lenne, annyi volna a földön az értelem, hogy minden második ember meghülyülne tőle.

Josef Lada

Minél kevésbé felvilágosodottak és értelmesek az emberek, annál több buzgalmat mutatnak a vallás iránt. A lelki vezetőik által felizgatott asszonyok minden felekezetben vakbuzgón kardoskodnak olyan nézetek mellett, amelyről nyilvánvalóan semmilyen fogalmuk sincs. A teológiai viták során a nép vadállatként ront rá főleg azokra, akik ellen a papok uszítják. Mélységes tudatlanság, túlzó fantázia, határtalan hiszékenység, gyatra értelem - ezek a tulajdonságok jellemzik az ájtatosokat, a vakbuzgókat, a fanatikusokat és a szenteket. Hogyan lehet józan belátásra bírni az olyan embereket, akiknek csak az az elvük, hogy vezettessék magukat és soha semmit se vizsgáljanak meg önszántukból? Vezetőik kezében az ájtatosok, az egyszerű emberek nem egyebek, mint automaták, amelyeket kényük-kedvük szerint mozgatnak.

Jean Meslier

A hit erősebb a tudásnál, főképp a vakhit, hiszen a tudatlanságon alapszik, és aki semmit sem tud, abban nem is lehet semmit megingatni.

Hász Róbert

6

Az ismeret megelőzi a hitet! Az ismeret nélküli hit: vakhit.

Müller Péter

6

A hit magában, tudás nélkül kaotikus, ködös valami, és könnyen csődöt mond, alkalmazhatatlanná válik a kétségbeesett szükség óráiban.

Szepes Mária

1

Az ember rájön, hogy ha nekilát, hogy alapos választ adjon egy buta kérdésre, akkor közben nagyon érdekes összefüggésekre bukkanhat.

Randall Munroe

5

Az értelem az a képességünk, hogy amit gondolunk, ne feszítsük a végsőkig, avégett, hogy hihessünk a realitásnak.

Lothar Eliezer Lazare Bickel

A tudás hatalom, a diktátorok igyekeznek minden hatalmat maguknál koncentrálni, vagyis mindent megtesznek majd, hogy alattvalóikat távol tartsák az információktól.

Joris Luyendijk

Az ész nem hirdeti önmagát, és ha igen, nem ész többé.

Albert Camus

1

A szellem szabadsága nem kényelem, hanem nagyság, melyet akar, és kimerítő küzdelem árán el is ér az ember.

Albert Camus

2

Talán nem azok a legokosabb emberek, akik annak képzelik magukat. Talán azok az okosak, akik tudják, hogy nem tudnak semmit.

Rachel Joyce

10

Többet ér elégedetlen Szókratésznek lenni, mint elégedett disznónak.

John Stuart Mill

2

Először is hallgatni kell - kiiktatni a közönséget és megítélni tudni önmagunkat. Figyelmes testkultúra és figyelmes tudatos élet egyensúlya. Felhagyni a nagyravágyással és a kettős - a pénz alóli, és hívságaink, gyávaságaink alóli - felszabadulás munkájának szentelni magunkat. Fegyelemben élni. (...) Fel kell számolni minden előző állapotot, és erőinket először abba kell fektetni, hogy semmit ne felejtsünk el, majd hogy türelmesen tanuljunk. Ezen az áron az esélyünk egy a tízhez, hogy megmenekülünk a legrútabb, a legnyomasztóbb sorstól: a munkába járó ember sorsától.

Albert Camus

A tudatlanság káoszhoz, nem tudáshoz vezet.

Lucy c. film

A lélektant is megtanultuk
A származásunk nyílt titok
Kereskedőket köti boltjuk,
Szám rabjai a csillagok.
Mit tudni kell betéve tudjuk
És mégsem lettünk boldogok.

Hegedüs Géza

1