Tudással kapcsolatos idézetek

Többet ér elégedetlen Szókratésznek lenni, mint elégedett disznónak.

John Stuart Mill

2

Először is hallgatni kell - kiiktatni a közönséget és megítélni tudni önmagunkat. Figyelmes testkultúra és figyelmes tudatos élet egyensúlya. Felhagyni a nagyravágyással és a kettős - a pénz alóli, és hívságaink, gyávaságaink alóli - felszabadulás munkájának szentelni magunkat. Fegyelemben élni. (...) Fel kell számolni minden előző állapotot, és erőinket először abba kell fektetni, hogy semmit ne felejtsünk el, majd hogy türelmesen tanuljunk. Ezen az áron az esélyünk egy a tízhez, hogy megmenekülünk a legrútabb, a legnyomasztóbb sorstól: a munkába járó ember sorsától.

Albert Camus

A tudatlanság káoszhoz, nem tudáshoz vezet.

Lucy c. film

A lélektant is megtanultuk
A származásunk nyílt titok
Kereskedőket köti boltjuk,
Szám rabjai a csillagok.
Mit tudni kell betéve tudjuk
És mégsem lettünk boldogok.

Hegedüs Géza

1

Van különbség a tudás és a megtapasztalás között.

Andy Weir

4

Az a bölcs, aki tudja, mit tud, és tudja, mit nem akar.

Konfuciusz

11

A tudás hatalom. (...) A hatalom nem gonosz dolog önmagában véve. Ahogyan a tudás sem az.

Veronica Roth

A képességünk, hogy megismerhetjük önmagunkat és a világot is, tesz valóban emberré bennünket.

Veronica Roth

Az entellektüel feladata: konokul hirdetni az igazságot, a tömeg igazságát, akár van tömeg a közelben, akár nincs. A jövőhöz beszélni, bármilyen gúnyosan szól közbe a jelen. Vállalni - szükség esetén - a legnehezebbet, az egyoldalú szolidaritást.

Bálint György

Amikor az ember úgy igazából tud valamit, az kiállja az idő próbáját.

Oprah Winfrey

18

Tudod te, fiam, hogy mily kevés értelemmel uralják a világot?

III. Gyula

Amikor a tudós nem ismeri a választ a kérdésére, akkor tudatlan. Ha már megsejti, hogy mi lehet az eredmény, olyankor bizonytalan. És amikor már teljesen, sőt fenemód biztos abban, hogy mi lesz az eredmény, akkor is van benne némi kétely.

Richard Feynman

Hihetjük azt, tudunk valamit, de a tudományos vizsgálódásra hárul, hogy megerősítse vagy elutasítsa hagyományos megérzéseinket.

Daniel Dennett

0

Elméd egy szerszám, amit úgy és arra használsz, ahogy és amire akarod.

Louise L. Hay

10

Mire való a tudat, ha mindaz, aminek tudatában lehet, a tudatlanság?

Sebastian Charles Faulks

7