Tudással kapcsolatos idézetek

A tudás hatalom. (...) A hatalom nem gonosz dolog önmagában véve. Ahogyan a tudás sem az.

Veronica Roth

A képességünk, hogy megismerhetjük önmagunkat és a világot is, tesz valóban emberré bennünket.

Veronica Roth

Az entellektüel feladata: konokul hirdetni az igazságot, a tömeg igazságát, akár van tömeg a közelben, akár nincs. A jövőhöz beszélni, bármilyen gúnyosan szól közbe a jelen. Vállalni - szükség esetén - a legnehezebbet, az egyoldalú szolidaritást.

Bálint György

Amikor az ember úgy igazából tud valamit, az kiállja az idő próbáját.

Oprah Winfrey

17

Tudod te, fiam, hogy mily kevés értelemmel uralják a világot?

III. Gyula

Amikor a tudós nem ismeri a választ a kérdésére, akkor tudatlan. Ha már megsejti, hogy mi lehet az eredmény, olyankor bizonytalan. És amikor már teljesen, sőt fenemód biztos abban, hogy mi lesz az eredmény, akkor is van benne némi kétely.

Richard Feynman

Hihetjük azt, tudunk valamit, de a tudományos vizsgálódásra hárul, hogy megerősítse vagy elutasítsa hagyományos megérzéseinket.

Daniel Dennett

0

Elméd egy szerszám, amit úgy és arra használsz, ahogy és amire akarod.

Louise L. Hay

10

Mire való a tudat, ha mindaz, aminek tudatában lehet, a tudatlanság?

Sebastian Charles Faulks

7

Semmit nem ér a tudás, ha nincs kivel megosztani.

Csillagkapu c. film

10

Tapasztalataim szerint az embernek igazán az árt, amit nem tud.

Wilbur Smith

12

A kérdezés és a válaszolás az emberi természetben rejlik, eddigi sikereink folyománya, és minél súlyosabb a kérdés, annál jellemzőbben emberi a tevékenység.

Timothy Ferris

0

Az emberek ne tanuljanak egymástól. Minden egyéniség fejlessze a legmagasabb szintre saját képességeit, és ne próbálja valaki más képességeit utánozni.

Agatha Christie

Tapasztalat a bölcsesség kezdete.

Alkman

Nem nehéz dolog művelt embernek látszani, annyi az egész mesterség, hogy ne fogasd rajta magadat valami tudatlanságon. Az ember manőverezik, elsikkasztja a nehézségeket, megkerüli az akadályokat, s egy lexikon segítségével lefőz mindenkit. Minden ember olyan buta, mint a liba, és olyan tudatlan, mint a szamár.

Guy de Maupassant