Tudással kapcsolatos idézetek

A kérdezés és a válaszolás az emberi természetben rejlik, eddigi sikereink folyománya, és minél súlyosabb a kérdés, annál jellemzőbben emberi a tevékenység.

Timothy Ferris

0

Az emberek ne tanuljanak egymástól. Minden egyéniség fejlessze a legmagasabb szintre saját képességeit, és ne próbálja valaki más képességeit utánozni.

Agatha Christie

Tapasztalat a bölcsesség kezdete.

Alkman

Nem nehéz dolog művelt embernek látszani, annyi az egész mesterség, hogy ne fogasd rajta magadat valami tudatlanságon. Az ember manőverezik, elsikkasztja a nehézségeket, megkerüli az akadályokat, s egy lexikon segítségével lefőz mindenkit. Minden ember olyan buta, mint a liba, és olyan tudatlan, mint a szamár.

Guy de Maupassant

A tudatlanság felgyújtja a kíváncsiságot, és az ismeretlen felé űz.

Jurij Ritheu

4

A tudás a politika egyik alapvető fegyvere.

Babylon 5 c. film

Nem a válasz a félelmetes, hanem ha elfogynak a kérdések.

Babylon 5 c. film

10

Minél több a felfoghatatlan és az érthetetlen a múlt mélyében, annál nagyobb az az ember, aki sokat meg tud magyarázni belőle.

Jurij Ritheu

4

Az abszolút tudás egyetlen formája a matematikában és a logikában létezik.

Martin Gardner

Választ kell adni minden kérdésre, amely megválaszolható – de legalábbis minden kérdéssel foglalkozni kell.

Veronica Roth

3

Az erőszakra, úgy tűnik, az egyetlen válasz a tudás lehet.

Kármán Tódor

Az ember szellemre nagy, de ha tetteit nézzük, oly kicsiny.

Anne Frank

0

Szemben a régi bölcsességgel, miszerint a sakkozás elemzésen alapuló szellemi tevékenység, a sakkmesterek fontos döntéseinek jó része azt illetően, hogy mit lépjenek, a tábla érzékelésének pillanatában jön létre. Ahogyan a csibeválogató, aki csak ránéz a naposcsibére, és meglátja a nemét, vagy a SWAT-tiszt, aki azonnal észreveszi a bombát, a sakkmester is csak rápillant a táblára, és egyszerűen meglátja a legígéretesebb lépést.

Joshua Foer

0

Sok esetben épp a műveltség ködösíti el az agyat.

Giovannino Guareschi

1

A tudatlanság számos kiváló dolog szükséges feltétele. A Mikulás ajándékának meglelése olyan gyermeki öröm, melynek minden gyerekből ki kell vesznie az ártatlanság elvesztésével. Amint e gyerek felnő, akkor lesz képes gyerekének átadni ezt az örömöt, de majd azt is észre kell vennie, amikor ennek értéke tovatűnik.

Daniel Dennett