Tudással kapcsolatos idézetek

Az abszolút tudás egyetlen formája a matematikában és a logikában létezik.

Martin Gardner

Választ kell adni minden kérdésre, amely megválaszolható – de legalábbis minden kérdéssel foglalkozni kell.

Veronica Roth

3

Az erőszakra, úgy tűnik, az egyetlen válasz a tudás lehet.

Kármán Tódor

Az ember szellemre nagy, de ha tetteit nézzük, oly kicsiny.

Anne Frank

0

Szemben a régi bölcsességgel, miszerint a sakkozás elemzésen alapuló szellemi tevékenység, a sakkmesterek fontos döntéseinek jó része azt illetően, hogy mit lépjenek, a tábla érzékelésének pillanatában jön létre. Ahogyan a csibeválogató, aki csak ránéz a naposcsibére, és meglátja a nemét, vagy a SWAT-tiszt, aki azonnal észreveszi a bombát, a sakkmester is csak rápillant a táblára, és egyszerűen meglátja a legígéretesebb lépést.

Joshua Foer

0

Sok esetben épp a műveltség ködösíti el az agyat.

Giovannino Guareschi

1

A tudatlanság számos kiváló dolog szükséges feltétele. A Mikulás ajándékának meglelése olyan gyermeki öröm, melynek minden gyerekből ki kell vesznie az ártatlanság elvesztésével. Amint e gyerek felnő, akkor lesz képes gyerekének átadni ezt az örömöt, de majd azt is észre kell vennie, amikor ennek értéke tovatűnik.

Daniel Dennett

A buzgalom tudás nélkül olyan, mint a tűz fény nélkül.

Thomas Henry Huxley

6

A szent könyvek igazsága axióma, nem pedig valamilyen gondolatmenet végeredménye. Ezzel szemben amiben én mint tudós hiszek (például az evolúcióban), abban nem azért hiszek, mert olvastam a szent könyvben, hanem mert tanulmányoztam a bizonyítékokat.

Richard Dawkins

1

Az a képesség, hogy valamit el tudunk végezni, értéket képvisel. Az, hogy a kapott eredmény jó dolog-e, vagy rossz, azon múlik, hogy azt hogyan használják fel, de maga a képesség értékes dolog.

Richard Feynman

1

A műveltség nem ér egy lyukas garast se (...). A jó szándék a fontos. Mit számít a szép beszéd, ha a szép szavak mögött nincsenek praktikus gondolatok?

Giovannino Guareschi

Aki meg akarja szerettetni magát, legyen mindig tudatlan. Ha pallérozott elméről teszünk tanúbizonyságot, nem legyezgethetjük a mások hiúságát - s akad-e értelmes ember, aki az ilyesmit szívből el ne szeretné kerülni? Kivált, ha nő, s ha az a balszerencse éri, hogy tud valamit - jól teszi, ha ezt minél gondosabban eltitkolja.

Jane Austen

Azok a csoportok, amelyek túlságosan hasonlítanak egymásra, nehezen fejlődnek tovább, mert mindegyik tag egyre kevesebb új információval áll elő. A homogén csoportok nagyszerűek abban, amit egyébként is jól végeznek, de fokozatosan elvesztik azt a képességüket, hogy alternatívákat vizsgáljanak meg. (...) Ha új tagok kerülnek a szervezetbe, még ha kevésbé tapasztaltak és alkalmasak is, okosabbá teszik a csoportot, egyszerűen azért, mert bármilyen keveset tudnak is, az nem redundáns, hanem új tudás.

James Surowiecki

Furcsamód a szakemberek sem bíznak jobban a képességeikben, mint az átlagemberek, vagyis csak annyira önteltek, mint bárki más, nem jobban. Továbbá csekély összefüggés van önértékelésük és a teljesítményük között. Tudni és a tudásunkról is tudni nyilvánvalóan két különböző készséget jelent.

James Surowiecki

Amit az ember nem tud, abban nem téved.

James Ramsey Ullman

5