Idézetek a társadalomról

A szabályok biztonságot teremtenek. A szabályok otthonos légkört alakítanak ki. A szabályok teszik élhetővé a család hétköznapjait. Szabályok nélkül csak ide-oda csapongó lények volnánk, akiknek élete sötétségbe és káoszba fullad. Ezért van szükségünk szabályokra. A szabályok a mi védőangyalaink.

Salla Simukka

6

Bár sajnos, még mindig létezik nyomor, vannak nyomornegyedek Európa és Amerika városaiban, a legtöbb munkás, sőt munkanélküli is jobban él manapság, mint ahogyan némely lovag élhetett a várában a középkorban. Az emberek jobban táplálkoznak, egészségesebbek, s általában tovább is élnek az emberek, mint azelőtt. Az emberiség mindig valamiféle "aranykorról" álmodozott, ám most, hogy ez az aranykor oly sokak számára úgyszólván megvalósult, senki nem akar tudomást venni róla.

Ernst Hans Gombrich

1

Állunk csendben kioktatva, tolerancia!
Sokáig csak némán tűrtél, úgy kezdődött, hogy visszaütöttél.
A végén minden a te hibád, nincs toleranciád!
Megértésre nevelnek, arcunkba nevetnek.

Ossian

Képviselőnek hívnak, de én nem viselem el a képed.

Tankcsapda

Meg kell támadnunk a rasszizmust, mielőtt mélyen a politikai testünkbe vájná a karmát. Erre a tudósoknak jó okuk van, és a felelősségük is különleges. Az ok abból a tényből származik, hogy ha a személyes szabadság eltűnik, a tudományos szabadság is vele megy. A felelősségük abból származik, hogy csak ők nyújthatják az igazságot az embereknek. Csak ők tisztíthatják meg az egyetemeinket, a középiskoláinkat és a sajtót a hamisságoktól. Csak ők mutathatnak rá, milyen alaptalan az az állítás, hogy az egyik rassznak, az egyik nemzetnek, az egyik osztálynak Istentől való joga, hogy uralkodjon a másikon.

Henry Cantwell Wallace

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy éppen úgy, mint voltak idők, amikor a tigrisek számára még nem termett babér, úgy jönnek el azok az idők, amikor számukra már nem lesz élhető az élet, kivéve az állatkerteket és más rezervátumokat. És ez éppígy igaz kulturális örökségünk jó részére.

Daniel Dennett

Az egyik legfontosabb feladat, amely a huszonegyedik század civilizációja előtt áll, hogy az emberek megtanuljanak végre legmélyebb személyes ügyeikről - az erkölcsről, a spirituális élményről, és az emberi szenvedés elkerülhetetlenségéről - mindenfajta égbekiáltó irracionalitás nélkül beszélni. Kétségbeesetten szükségünk van rá, hogy a közbeszéd a kritikai gondolkodást és az intellektuális tisztességet serkentse. És ennek a célnak semmi nem áll jobban útjában, mint a vallási hitnek garantált tisztelet.

Sam Harris

Az emberek megváltoztatják nézeteiket, és maguk alig-alig veszik észre. Aztán hirtelen rádöbbennek. Ilyenkor büszkék, és azt mondják: "Mi vagyunk az új idő." És gyakran még hozzáteszik: "Hiszen régebben ostobák voltak az emberek!"

Ernst Hans Gombrich

Ez a boldogság és az erény titka... hogy az ember szeresse azt, amit úgyis meg kell tennie. Minden kondicionálás célja ez: az emberekkel megszerettessük elkerülhetetlen társadalmi rendeltetésüket.

Aldous Huxley

A társadalom rendszerint keményen büntet mindenkit, aki vakmerően ellene szegül, aki derűs nyugalommal szabadnak nyilvánítja magát, és önállóan akar dönteni, aki kihívóan semmibe veszi a társadalmi elvárásokat, vagy aki pimaszul magyarázatot követel a hatalom birtokosainak magatartására.

Jorge Bucay

8

Isten egyetlen fenntartást fogalmaz meg a rabszolgaság kérdésében: ne verjük meg a rabszolgát annyira, hogy a szeme vagy foga megsérüljön (...). Mondanunk sem kell, nem az ilyesfajta erkölcsi elvek vetettek véget a rabszolgaságnak.

Sam Harris

Nem könnyű jónak lenni, ugye? Még akkor sem, ha neked, ebben a kusza, zűrzavaros, csábításokkal teli huszonegyedik században úgynevezett erkölcseid vannak. Felejtsd el őket. Felejtsd el, mert különben örök vesztes leszel.

Szepesi Nikolett

A szegénység megszüntetése nem csupán gazdasági vagy éppen pedagógiai feladat. A hátrányos helyzetű kisebbségek a versenyfutásban nem az alapvonalról, hanem két-három méterrel az alapvonal mögül indulnak. Sújtja őket a többségi társadalom kimondott vagy kimondatlan előítélete, ahogy fogva tartják őket saját frusztrációik, gyengeségeik és az érzés is, hogy a többségi társadalom generációkon keresztül méltatlanul bánt velük.

Felcsuti Péter

1

Abban a társadalomban, amely leveti magáról a civilizáció ruháját, vagy a rosszakarat és romboló ösztönök letépik róla, bármi megeshet.

Martin Gilbert

Nincs olyan társadalom, amely egyszerre igazságos, szabad és egyenlőséget megvalósító lenne. Ha igazságos, akkor a többet dolgozó emberek többet halmoznak fel. Ha szabad, akkor az emberek gyermekeiknek adják vagyonukat. De ebben az esetben nem lehet egyenlőség, minthogy egyes emberek gazdagságot fognak örökölni, mások viszont nem.

Steven Pinker