Idézetek a társadalomról

Az átlagembert, aki a mindennapok életét éli, a hírnév valami hipnotikus erővel vonzza. Egyesek inkább pokolra jutnának, mint hogy a névtelenségben létezzenek. De akadnak kevésbé szerencsések is, akik hírhedtségre kárhoztattak, és rossz hírük súlyosabb ítélet, mint bármelyik börtönbüntetés.

Bosszú c. film

A pletykák nem kedveznek annak, akiről terjesztik, csak annak, aki terjeszti.

Könnyű nőcske c. film

Forradalmat csak akkor lehet szítani, ha a nép senyved.

Giovannino Guareschi

0

A nyugati nevelés minden szempontból kudarcot vallott, egyetlen területen eredményes csak, de ott maximálisan, könyörtelenül: örökíti, újratermeli a belső nyomort.

Szabó Tibor Benjámin

3

Az állam legfőbb feladatának azt tekintem, hogy az egyént megvédje, és alkalmat nyújtson neki arra, hogy alkotó személlyé fejlődjék. Legyen tehát az állam a mi szolgánk, és ne mi legyünk az állam rabszolgái. Ezt a parancsolatot szegi meg az állam, amikor bennünket erőszakkal arra kényszerít, hogy katonai és háborús szolgálatot teljesítsünk; holott ennek a jobbágyszolgálatnak célja és eredménye más országok embereinek megsemmisítése, vagy fejlődési szabadságuk meggátlása. Csak olyan áldozatokat hozzunk az államért, amelyek javára válnak az emberi individuumok szabad fejlődésének.

Albert Einstein

Aki közéleti szereplésre vállalkozik, példát kell mutatnia. Ha én az írásaimban erkölcsöt prédikálok, az ne csak addig tartson. Akkor a magánéletben nem lehetek hazug és más.

Berkesi András

1

Régebben mindent olyan fontosnak hittem. Ma már tudom, hogy mindenki nélkülözhető. Én is.

Székely Éva

7

Az ember vándor, de nem magányosan vándorol. Együtt megyünk az úton.

Kozma Imre

2

Minden találkozás olyan változást jelent, hogy az ember annak hatására másképpen él tovább.

Kozma Imre

2

Egyetlen hely sem könnyű, mert mi emberek nem vagyunk könnyű eset egymás számára.

Kozma Imre

3

Az anyagiak nélkülözhetetlenek az életünkben, mégis ki kell mondani, nekünk embereknek elsősorban egymásra van szükségünk. Ez leginkább akkor derül ki, amikor bajban vagyunk.

Kozma Imre

2

Minden azon múlik, ki tudjuk-e fejezni, meg tudjuk-e értetni a másikkal, hogy összetartozunk. Ha igen, az ember élete kikerekedik, egész lesz, azaz egészséges.

Kozma Imre

1

Egyetlen társadalom sem virágozhat, ha akárcsak egyvalaki is képes elhinteni a zendülés és a zűrzavar mérgét.

Beth Revis

2

Bár a hívőknek minden joguk megvan arra, hogy nézeteiket a nyilvánosság előtt kifejtsék, a vallás elsődlegesen magánügy. A hívő emberek ne törekedjenek arra, hogy alapvető morális elveiket rákényszerítsék az egész társadalomra. A demokratikus társadalomnak a vallásos elvek tekintetében semlegesnek kell maradnia.

Paul Kurtz

2

Hiszek abban, hogy ez a világ egyszer, talán kétszáz év múlva gatyába fog rázódni. Nem lehet ekkora közösség öngyilkos. Nem destruálni, maximális munkaerővel élni... Ez a dolgunk.

Abody Béla

0