Idézetek a társadalomról

Amikor azt látom, hogy egy képviselő véleményt nyilvánít valamiről, mindig az jár a fejemben, hogy vajon az igazi véleményét hangoztatja-e, vagy valami mást, amit azért talált ki, hogy megválasszák.

Richard Feynman

3

A szabad sajtó az, ami elválasztja a diktatúrát a demokráciától.

Marton Kati

Az iskola kicsiben az adott társadalmi rendszert mintázza. Nem egyéb, mint a tanító meg a büdös kölykök konfliktusainak képében a zsarnok és a nép szembenállásának egyszerűsített modellje. (...) Az iskolába a büdös kölykök voltaképpen nem azért járnak tehát, hogy ott írni-olvasni megtanuljanak - ezt csak néhány nyájtermészetű egyed teszi, később az ő segítségükkel jönnek létre a zsarnokságot kiszolgáló intellektuális intézmények (...), hanem azért, hogy kitanulják az ellenállás legkülönfélébb formáit, és azokat a felnőtt életükben is sikeresen alkalmazzák a társadalomban megjelenő elnyomás ellen.

Csányi Vilmos

Azt talán még el tudjuk fogadni, hogy Isten meg akar leckéztetni bennünket valamely, csak általa ismert okból kifolyólag, vagy olyan okokból (...), amelyeket nagyon is jól ismerünk. Azt viszont már sokkal nehezebb elfogadni, ha embertársaink nem törődnek velünk.

Victoria Sweet

2

Az előrehaladott kapitalizmus miatt csupán passzív szemlélői vagyunk az életünknek.

Will Ellsworth-Jones

1

Minél nagyobb a szegénység, annál kisebb a szolidaritás. Ha picivel jobbak az életkörülmények, nagyobb a biztonság, akkor csökken a gyűlölködés, és a szolidaritás is megnő.

Tábori Zoltán

Ahhoz, hogy bármit megjavíts ezen a Földön, kötelező, hogy csatlakozz egy csoporthoz. És hogy dorongként használd annak a csoportnak a politikáját.

Daniel Banulescu

0

A kormány és a magánvállalatok között feszülő igazi kérdést túlságosan filozófiai és absztrakt alapon szokás tárgyalni. Elméletileg nagyon jó dolog lenne mindent megtervezni, ugyanakkor még soha senkinek nem sikerült kiderítenie, hogy mi az oka a kormányok általános ostobaságának. Amíg ezt valaki meg nem fejti - és meg nem találja rá az orvosságot -, addig a legklasszabb tervek is mindig el fognak süllyedni a futóhomokban.

Richard Feynman

Azt szeretem a kapitalizmusban, hogy mindig talál helyet magának - és az ellenségeinek is.

Banksy

1

Jobban tesszük, ha nem bízunk meg a csendes többségben... A csend ugyanis kényes dolog... elég egy hangos zörej, és vége.

Banksy

3

A sok - egyszerűsítve belvárosi értelmiségi - nő között egy trónszék-szerű fotelban egy szál árván ül a szétázott arcú, vöröslő orrú hajléktalan asszony, jelképe a város összes hajléktalanjának, felkiáltójel a lelkiismeretnek. És a jele annak is, hogy egyenrangúság nincs. És megoldás sincs.

Lángh Júlia

1

Mi vagyunk Isten elfelejtett tudományos projektje, amit hagyott berohadni. Aranyhalak, amelyekkel Isten olyan rég nem törődik már, hogy kénytelenek a saját szarukat felzabálni az akvárium aljáról.

Chuck Palahniuk

0

A legjobb érv a demokrácia ellen egy ötperces beszélgetés egy átlagos szavazóval.

Winston Churchill

Túl sok az információnk önmagunkról. Azelőtt megtehette az ember, hogy nem vesz tudomást magáról, még lehetett némi illúziója. De manapság, hála a tömegkommunikációnak, a hordozható rádiókészülékeknek és kivált a televíziónak, az egész világ láthatóvá vált. A modern idők legnagyobb forradalma pontosan ez: a világ hirtelen támadt vakító transzparenciája. Az elmúlt három évtizedben többet tudtunk meg magunkról, mint előtte évezredek alatt, és ez óriási trauma.

Émile Ajar

Vasbetonba burkolódzik a vérkeringés.
A városlakó pulzust tapint, ez nem is kérdés.
Míg a millió közömbös kényelemben ül,
és a galambokkal szürkül.

Vad Fruttik