Idézetek a társadalomról

Az általánosított igazságtalanság ugyanolyan kielégítő az ember számára, mint a teljes igazságosság.

Albert Camus

A lázadás a tudatos ember tette, aki jogai tudatában van.

Albert Camus

A társadalomban a lázadás szelleme csak azokban a csoportokban lehetséges, ahol a tényleges nagy egyenlőtlenségeket elméleti egyenlőség leplezi.

Albert Camus

2

A lázadással megszületik a tudat.

Albert Camus

4

A lázadás az esztelenség láttán születik meg, igazságtalan vagy érthetetlen helyzetben. Vak lendülete rendet követel a káoszban, egységet a tovaillanó, az eltűnő mélyén. Kiált, követel, azt akarja, szűnjön meg a botrány, és kőbe íródjék, ami eddig szüntelenül a homokba íródott.

Albert Camus

3

Azon a napon, amikor a bűn az ártatlanság képében tetszeleg, érdekes áttétel folytán az ártatlanságot szólítják fel önigazolásra.

Albert Camus

Olcsó az éhség, drága a csömör.

Lucius Annaeus Seneca

4

Fizetni kell, be kell mocskolnunk magunkat az alávaló emberi szenvedéssel. A fájdalom piszkos, visszataszító és ragacsos világával.

Albert Camus

Fenséges dolog jót tenni, és hallani, hogy rosszat mondanak rólunk.

Antiszthenész

Bürokraták és pénzemberek irányítanak minket,
Hazug szólamok, ígéretek tartják alul a szintet.
Utat keresve, tapogatózva egymásra lépve élünk,
Megnyomorítva, mindent feladva szánalmas lesz a végünk.

Ismerős Arcok

A politikát és az emberek sorsát olyan emberek alakítják, akiknek nincsenek eszményeik és nincs bennük nagyság. Akikben nagyság van, nem foglalkozik politikával. Ez áll mindenre. De most új embert kell teremtenünk önmagunkban. Most az kell, hogy a cselekvés emberei eszményekben hívő emberek is legyenek.

Albert Camus

1

A mai ember élménytársadalomban él (...). Az élménykereséssel a lakosság szélesebb rétegeinek életében is érvényesülnek olyan mechanizmusok, amelyek azelőtt hagyományosan inkább a sok szabadidővel rendelkező leisure class kiváltságaihoz tartoztak: az emberek valami átlagon felettire vágynak, tüntetően fogyasztanak (...), és olyan szórakozásokat keresnek, amelyekben van valami társadalmilag haszontalan és egyéni.

Wolfgang Behringer

1

Mindig vannak káros közvélekedések, amelyeket azért nem veszünk észre, mert azokkal körülvéve élünk. Ilyen a melegek házasságának elutasítása, de a legszegényebbekről is egyre kevésbé gondolkodunk őszintén. Szerintem rossz irányba mozdult el a társadalom véleménystruktúrája ebben a témában. Szeretjük ugyanis azzal felmenteni magunkat, hogy azért a szegény is tehet arról, hogy nyomorog. Egy olyan országban, ahol a hét év alatti gyerekek majdnem fele mélyszegénységben él, a legrosszabb reakció azt mondani, hogy lényegében ők tehetnek róla.

Nyáry Krisztián

Csakis a szervezett közösség válik alkotó erővé, kedves barátom! Az ember egymagában elvész, míg a közösségben minden törekvés megtalálja a maga helyét, és együttesen hozzájárulnak minden egyén felemeléséhez, valamennyi közösség együttes tevékenysége pedig közelebb viszi az emberiséget Istenhez.

Liviu Rebreanu

A nyugati kultúrában túl nagy hangsúlyt kap a fiatalosság, így a bölcsesség kevesebb figyelemben részesül. Itt volna az ideje, hogy felülvizsgáljuk és átértékeljük a kialakult helyzetet.

André Aleman

2