Szomorú idézetek

Az emberek néha az általuk cipelt teherről beszélnek. Nos, az én életem egy tehervonat.

Jacquelyn Mitchard

12

Azt mondják, a boldogtalan ember elfoglaltság után vágyik, hogy elterelje figyelmét önmagáról. Ugyan, csakúgy, mint a halálosan fáradt ember téli éjszakán inkább vacog, mintsem hogy felkeljen, és takarót keressen magának.

Clive Staples Lewis

15

A bánat olyan, mint egy hosszú, kacskaringós völgy, ahol minden kanyarulat vadonatúj tájat rejthet. Ám korántsem szükségszerűen. Néha a meglepetés lényege éppen abban rejlik, hogy ugyanolyan vidéken járunk, mint amiről azt gondoltuk, hogy már mérföldekkel magunk mögött hagytuk. Az ember ilyenkor elálmélkodva szétnéz, hogy a völgy vajon nem egy körbe vezető árok-e. De nem az! Vannak ugyan visszatérő részletek, de a sorrend nem ismétlődő.

Clive Staples Lewis

0

Óh, az emlék hogy szíven ver: padlómon a vak december
Éjén fantóm-rejtelemmel hunyt el minden szénsugár,
És én vártam: hátha virrad s a sok vén betűvel írt lap
Bánatomra hátha írt ad.

Edgar Allan Poe

4

Tudom, hogy most már nem szeretsz, írod is, hogy nagyon-nagyon végtelenül szerettél - így mondod, múlt időben. Én nagyon szeretlek most is, minden ingadozásod és mindenek ellenére. Félre sem vonulok, nem is lépek elő, vagyok és leszek, ahol, ahogyan hagysz.

József Attila

Az élet arasznyi, és mégis a szomorúságok egész hegyei férnek belé.

Ambrus Zoltán

A boldogság ma máshol alszik,
elárulom, hogy nem tudom, kivel,
ezt én rontottam el.
Bolond a nő, mert úgy haragszik,
hogy dönt a szív, de arra nem figyel,
hogy mást diktál a fej.

Group`N`Swing

Sírás után könnyen nevet az ember, hamar elfelejti a gondot, de ha az öröm fordul bánatra, abba nehéz beletörődni.

Carlo Goldoni

Ó, mi könnyű annak, akinek bánata nincs; mily könnyen beszél az önuralomról!

Jane Austen

7

A szomorúság nem olyan súlyos, mint a bűntudat, de sokkal többet vesz ki az emberből.

Veronica Roth

3

A bánat olyan, mint a kő: egymagunk leroskadunk alatta, ketten könnyen elvisszük az útból.

Wilhelm Hauff

9

Nem lehet igaz az, amiből könnyek születnek, és ha igaz, hát jobb hallgatni róla, és akkor talán valahogy elmúlik.

Fekete István

11

Letarolt kerteknek
Megjő a virága,
Kikeletnek messze tér ki
A táj pusztasága.

De az én szívemnek
Öröme nem jő meg,
Áldozatja lett a bánat
Sötét, bús telének.

Lithvay Viktória

3

Rámsírja sárgán
lombját az őszi erdő.
Belep a bánat.

Buda Ferenc

3

Életünk hátralevő része egész földi pályafutásunk legragyogóbb szakasza lehet. Ne játsszuk el ezt az esélyünket azzal, hogy átadjuk magunkat az önsajnálatnak és a depressziónak, engedve, hogy a keserűség feleméssze lelkünket. Ne üldözzük el a barátainkat azzal, hogy gyászos hangulatunkba burkolózunk, és minden vigasztalást elutasítunk.

Gary Chapman

6