Önismerettel kapcsolatos idézetek

Az élet nem csak társadalmi szereplés, magánszereplés is. Magánügy. Magánélet.

Lángh Júlia

2

A dolgokat nem olyannak látjuk, amilyenek. Olyannak látjuk őket, amilyenek mi vagyunk.

Elizabeth Lee Wurtzel

5

Idegen szerepet játszik,
Ki a tükörképévé válik,
Hazudik mind, ki fél belátni,
Az ösztön az egy, mi sosem ámít.

Leander Rising

Mindannyian félünk, de ez még nem ok arra, hogy elfussunk.

A tökéletes pasi c. film

22

Néha mélyre kell ásnod, hogy megleld, amit keresel.

Rango c. film

19

Holnaptól félsz, a mától mit remélsz?
Ha a tegnapban élsz, másod sincsen, csak a remény.
Múltban az okok, jövőben a vágyak,
jelened a tükröd, de gyáva vagy, hogy lássad!

Leander Rising

Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége, hogy helyesen gondolkodjék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, teremtőjén és rendeltetésén kezdje a gondolkodást.

Blaise Pascal

6

Egy harcot nem mindig az ellenségeink ellen vívunk. Az életben néha önmagunk ellen is küzdeni kell. Ilyenkor pedig dacolni kell a kimenetelével, még ha szakadék is tátong előttünk. Bátran meg kell támadni a következő napot. És ha végül győzünk ebben a küzdelemben, elmondhatjuk, hogy ismerjük önmagunkat.

Ezel - Bosszú mindhalálig c. film

12

A hátrelévő életetekben minden egyes nap minden egyes másodpercét azzal kell töltenetek, hogy a többiek tudomására hozzátok: muszáj próbára tenni és besulykolni és átvizsgálni és kikutatni a szavakat, amelyek elvisznek bennünket önmagunkon túlra! Kaparjatok! Tapogatózzatok! Ássatok! Higgyetek! Kérdezzetek!

Douglas Coupland

Nem törtem össze, csak csalódtam magamban,
Hiába vertek át százszor, így is naiv maradtam.

Children of Distance

Nem vagyok beteg, elveszett, csak néha egy-két dolgot...

Másként látok, hogy ezzel önmagam lehessek,
De nekem is kell egy társ, és hogy igazán nevessek.

Depresszió

Uralmának fenntartása céljából az elme folyamatosan arra törekszik, hogy a jelen pillanatot a múlttal és a jövővel takarja be. Így a Mosttól elválaszthatatlan Lét vitalitását és végtelen teremtőképességét is elfedi az idő, valódi természetedet tehát elhomályosítja az elme.

Eckhart Tolle

Az ember képtelen akármit is megtanulni, amíg önmagát nem érti meg.

Thornton Niven Wilder

13

A bölcs ember tudja, hol húzódik képességei határa.

Julia Quinn

4

Nincsenek válaszaim,
én is befelé lesek.
Odabent se látok mást,
csak kérdéseket.

Vad Fruttik