Idézetek a művészetről

A művészek mind kicsit furcsák, kicsit bolondok. Ha nem lennének azok, nem látnák máshogy a világot, és nem imádnánk őket ezért.

Gönczi Gábor

3

A politikát és a művészetet távol kell tartani egymástól, különben az egyik elnyomja a másikat. A művészet kiüresedik, ha csak egy igazságot hirdet.

Riikka Pulkkinen

Eleget éltem már ahhoz, hogy láthassak minden nyavalyás filmet, a mostaniak már mind azok remake-jei.

Tabitha King

A művészet a formába öntött lehetetlenség igénye.

Albert Camus

5

Nincs olyan művészet, mely teljes egészében elvetné a valóságot.

Albert Camus

A fotográfia az ember változó pillantása, amellyel a világra - olykor a saját pillantására - tekint.

Hans Belting

Ne titkold el az érzéseidet, életet adnak a képeidnek.

J. J. Stalter

6

A művész szolga, az alázatossága az ereje, ami felemeli.

J. J. Stalter

4

A kép lényege az, hogy egészen kívül van, nincs benne semmi intimitás, és mégis hozzáférhetetlenebb, titokzatosabb, mint a lelkiismeret; jelentés nélküli, de az összes lehetséges jelentésre apellál; nincs felfedve, mégis jelen van, az a fajta jelenlét-távollét jellemzi, amely oly vonzóvá, izgatóvá teszi a sziréneket.

Maurice Blanchot

A művész a világból csak a művészetet, és a világot csak a művészetben látja.

Victor Hugo

9

A sokféleség a művészet színtere. Csak akkor szabadul fel a szellem, ha a gondolat magára hagyja, ha felismeri korlátait és tudja, hogy közel a vég.

Albert Camus

2

A műalkotásban nem is a mű a legfontosabb, hanem az, hogy próbatétel elé állítja az embert: megküzdhet önnön kísérteteivel, megpróbálhat közelebb jutni saját meztelen igazságához.

Albert Camus

2

Ha a világ világos volna, a művészet akkor sem volna az.

Albert Camus

3

Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk, az igazságot csak az Istentől nyerhetjük.

Csontváry Kosztka Tivadar

Maguk a művészek is elgyönyörködnek a naplementében, az óceán hullámzásában vagy a csillagok járásában. Így hát érdemes néha ilyen dolgokról is beszélnünk. És ha figyelmünkre méltatjuk ezeket a jelenségeket, már maga a megfigyelés is esztétikai gyönyört szerezhet.

Richard Feynman

6