Idézetek a művészetről

A művészet ára szinte teljesen független az esztétikától: a felbecsülhetetlen értékű mestermű értéktelenné válik, ha kiderül, hogy hamisítvány; konzervdobozok és képregények magas művészetté válnak, ha a művészeti világ annak kiáltja ki azokat, és attól kezdve látványosan pazarló áruk lesz.

Steven Pinker

1

A közhely, miszerint az élet a művészetet utánozza, azért igaz, mert bizonyos fajta művészetek funkciója az, hogy az élet utánozza azokat.

Steven Pinker

0

Micsoda hívságos valami a festészet: olyan dolgok hasonlóságával vívja ki bámulatunkat, amelyeket egyáltalán nem bámulunk eredeti alakjukban!

Blaise Pascal

3

A legjobb költemények néha felfedik a szépséget azokban az egyszerű dolgokban, amiket az olvasó korábban csak úgy adottnak vett.

Neil deGrasse Tyson

A színészet nem arról szól, hogy az ember beszél, hanem arról, hogy hogyan figyeli a másikat.

Ujlaki Dénes

2

A művészet nem fennkölt és szent, hanem öröm; nem keresgél értéket és mélységet - úgyis megtalálja végtelen felelőtlenségében.

Horváth Viktor

4

Ötszáz éve tanulatlan költő nem létezett, csak tanulatlan szent. Száz éve a tanulatlan költő zseni volt vagy szent. Ma sznob.

Horváth Viktor

1

A szabály fölényes ismerete tesz képessé bennünket a szabályszegés erejének és szépségének felismerésére.

Horváth Viktor

A művészet hasznos tudatmódosító, segít elviselni saját magunkat és a külvilágot. Megváltoztat bennünket, a környezetünk pedig általunk változik.

Horváth Viktor

3

A művészetnek - lényegét tekintve - semmi köze a pénzkereséshez. A művészet, bár nem övezi hírnév, nem jár vele vagyon, a lélek gyarapításának eszköze.

Kurt Vonnegut

A fotográfus valójában a fénnyel rajzol. Egy ember, aki fénnyel és árnyékkal írja és újraírja a világot.

A Föld sója c. film

A színház óriási igénybevétel, olyan, mint egy gyár, ahol az ember aláveti magát mindennek. Részese egy rendszernek, egy alkalmazott, annak minden jó és kevésbé jó hozadékával. Ez nagyon nagy áldozatokkal is jár, de egyben sokat is ad.

Kamarás Iván

1

A jó közönség szeret és figyel. A röhögés se fontos. Azt szeretem, mikor azt hallom, hogy egy nő visító hangon mondja maga elé, hogy: ez hülye. Amikor nem is akarja ezt mondani, csak úgy kicsúszik. Akkor érzem, hogy jó vagyok.

Aranyosi Péter

5

A művész egész lelkét beleadja az alkotásba, de amikor műve teljes pompájában elkészül, ő maga ott marad szegényen és kifosztottan.

Georg Klein

3

Csak egy dolog teszi az (...) életet még tűrhetővé: az a homályos, biztossá nem tehető sejtelem, hátha minden sorscsapás egy-egy hatalmas irányítója, fejlesztője művészetemnek, melynek közvetett vagy közvetlen befolyása nélkül ez nem lehetne olyanná, amilyennek a legmagasabb igények támasztása szerint lennie kellene.

Bartók Béla

0