Idézetek a megbocsátásról

Én soha nem bocsátottam meg senkinek semmit. Ez nyilvánvalóan jellemhiba, de a fenébe, mindenkinek kell legalább egy.

Laurell Kaye Hamilton

59

Addig kell bocsánatot kérni, addig kell helyrehozni a dolgokat, addig kell szeretni a másikat, amíg lehet. Mert a sors a legkegyetlenebb ítész, és jobbára senki nem tudhatja, mire lemegy a nap, tart-e még az élete, vagy örökre véget ér.

Szurovecz Kitti

101

Minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer.

Biblia

16

Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!

Biblia

14

Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek.

Biblia

22

Figyelmessége
a szükséges megbánás
magasabb foka.

Kántor János Kurszán

5

Amit meg kell bocsátanunk másoknak, az talán önmagunk egy része, amelyet elrejtünk a tudatunk elől.

Gerald G. Jampolsky

24

A megbocsátás az a kulcs, amely kinyitja a harag ajtaját és a gyűlölet bilincsét. Ez olyan hatalom, amely összetöri a keserűség láncait és az önzés béklyóit.

William Arthur Ward

26

A szeretetet úgy élem meg, hogy én is vágyom rá, és segítek, ahol tudok. Nem szabad a jószívűségünket egymástól megtagadni! Jó, ha az ember szereti társát, még akkor is, ha haragszik rá. Tudni kell megbocsátani.

Reményik László

Hogy mennyire szeret valaki, azt onnan tudod egészen pontosan bemérni, hogy mennyire tudja a hibáidat megbocsátani.

Müller Péter

313

Haragjában gyakran olyanokat mond az ember, amit maga sem hisz, utólag csak megbánni tudja. El kell fogadni a megbánásokat. Sőt, egy idő után el kell felejteni a sérelmeket. Nem szabad őket naponta újra meg újra bemagolni.

Popper Péter

221

Egy hétig azzal gyötörtem magam, hogy kiszorítsam az életemből. Esztelen kis tyúk voltam, egy hétig kínlódtam, ahelyett, hogy megértettem volna őt, és egy pillanat alatt megbocsátottam volna neki.

Szilvási Lajos

Mindenki követhet el hibát, de ezeket el kell felejtenünk, meg kell bocsátanunk és tovább kell lépnünk. Miért kell tovább lépnünk? Azért, mert erősek vagyunk és meg tudjuk tenni, és ha nem, akkor az élet úgy összetör minket, mint a tojáshéjat!

Margaux Fragoso

56

Irgalom (...), aljas egy csapda. Túl sokat adsz belőle, és gyengének tartanak, túl keveset, és szörnyetegnek.

George R. R. Martin

28

A hibák mindig megbocsáthatók, ha van elég bátorságod, hogy beismerd őket.

Bruce Lee