Idézetek a lélekről

Csak a szellem, a spiritusz ér valamit is bennünk.

David Herbert Richards Lawrence

1

A lelket nem lehet megsemmisíteni. A lélek örök életű. Ahogy a Ludolf-féle szám, a pi, ez is végtelen. És ahogy a pi, állandó ez is. A pi irracionális szám, nem bontható szorzótényezőkre, önmagától elválaszthatatlan. Ugyanígy a lélek is irracionális, megbonthatatlan egyenlet, amely tökéletesen leír egyvalamit: téged. Ha el lehetne pusztítani, a lélek haszontalan volna az ördög számára.

Joe Hill

0

A méltánytalanságérzet, ha egyszer felébred, veszedelmes érzés. Ha nincsen kifutása, azt emészti el, akiben lángra lobbant.

David Herbert Richards Lawrence

2

Tenyeremre tettem a lelkem:
Nézd meg, milyen szép százlátó üveg!
De Ő gyémántokat szedett elő,
Mert Ő az embert sose érti meg.

József Attila

Van-e valaki, aki ne vette volna észre önmagán a lélek ama különös képességét, hogy a legviharosabb, a legszélsőségesebb helyzetekben is csaknem higgadtan tud okoskodni? Éppen ebben rejlik mindenütt jelenvalósággal bonyolított egységének csodája.

Victor Hugo

1

Az embernek a szülei mindig a lelkébe tudnak gázolni, akárhány éves is.

Cassandra Clare

Vannak a léleknek olyan oldalai, amelyeket egészen meg kell bénítanunk, ha boldogan akarunk élni.

Nicolas Chamfort

15

Ahhoz hogy megértsük, Isten hogyan vezet bennünket a szellemünkön keresztül, először meg kell értenünk az ember természetét. Az ember szellem, van lelke, és testben él.

Kenneth E. Hagin

5

Jöjj ki az érzéki szintről, és jöjj ki a testi szintről! Jöjj ki az emberi gondoskodás szintjéről! Menj át a hit és a szellemi szintre! A hit az a szellemedből van, és a nagy dolgok ott történnek!

Kenneth E. Hagin

3

Testünk minden sejtje kicserélődik hétévenként, személyiségünk folytonossága mégis megmarad. Mi ez, ha nem a lélek halhatatlansága mellett szóló bizonyíték?

Beck Tamás

6

Van valami titkos erő, ami egybe tud kapcsolni két lelket, értesíti őket arról, amit egymásért éreznek, és össze is hozza őket, minden távolság ellenére.

Gustave Flaubert

21

Ó, jaj annak, aki csak testet, alakot, látszatot szeretett! A halál megfosztja mindettől. Igyekezzetek lelket szeretni: azt majd újra megtaláljátok.

Victor Hugo

A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak.

Assisi Szent Ferenc

5

S miért akarjátok az emberi lelket az állati párával egyenlővé tenni? Nem lobog-e előttetek a lángész világa? Költészetben, képzőművészetben, építészetben? Nem hirdetik-e a dicsőséges monumentumok, hogy Isten szövetkezett az emberi lélekkel azoknak alkotásánál? Miért akarjátok az emberi léleknek halhatatlanságba vetett hitét leszállítani a hernyók és pillangók átalakulási ösztönére?

Jókai Mór

Az ember nem hagyhatja maga mögött a lelke egy darabját. Nincs szükség fölösleges búcsúzkodásokra.

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko

7