Idézetek a lélekről

Ha a lélek megszakad, a test önmagában mire jó egyáltalán?

Xue Yanping

1

Minden negyvenéves nő testének és lelkének szüksége van szervizre.

Xue Yanping

A törvény csak test, de a lélek szabad.

Weninger Antal

1

Csak rejtélyen és őrületen keresztül mutatkozik meg a lélek.

Thomas Moore

10

Mindig a szívünk az áruló, az késztet sírásra, az temetteti el velünk barátainkat, mikor pedig jobb lenne továbbmenetelnünk. A szívünk miatt émelygünk éjszaka, és gyűlöljük azt, ki épp vagyunk. A szívünk énekli a régi dalokat, az hozza vissza a meleg napok emlékét.

Jeanette Winterson

Csak a szellem, a spiritusz ér valamit is bennünk.

David Herbert Richards Lawrence

1

A lelket nem lehet megsemmisíteni. A lélek örök életű. Ahogy a Ludolf-féle szám, a pi, ez is végtelen. És ahogy a pi, állandó ez is. A pi irracionális szám, nem bontható szorzótényezőkre, önmagától elválaszthatatlan. Ugyanígy a lélek is irracionális, megbonthatatlan egyenlet, amely tökéletesen leír egyvalamit: téged. Ha el lehetne pusztítani, a lélek haszontalan volna az ördög számára.

Joe Hill

0

A méltánytalanságérzet, ha egyszer felébred, veszedelmes érzés. Ha nincsen kifutása, azt emészti el, akiben lángra lobbant.

David Herbert Richards Lawrence

2

Tenyeremre tettem a lelkem:
Nézd meg, milyen szép százlátó üveg!
De Ő gyémántokat szedett elő,
Mert Ő az embert sose érti meg.

József Attila

Van-e valaki, aki ne vette volna észre önmagán a lélek ama különös képességét, hogy a legviharosabb, a legszélsőségesebb helyzetekben is csaknem higgadtan tud okoskodni? Éppen ebben rejlik mindenütt jelenvalósággal bonyolított egységének csodája.

Victor Hugo

3

Az embernek a szülei mindig a lelkébe tudnak gázolni, akárhány éves is.

Cassandra Clare

Vannak a léleknek olyan oldalai, amelyeket egészen meg kell bénítanunk, ha boldogan akarunk élni.

Nicolas Chamfort

16

Ahhoz hogy megértsük, Isten hogyan vezet bennünket a szellemünkön keresztül, először meg kell értenünk az ember természetét. Az ember szellem, van lelke, és testben él.

Kenneth E. Hagin

5

Jöjj ki az érzéki szintről, és jöjj ki a testi szintről! Jöjj ki az emberi gondoskodás szintjéről! Menj át a hit és a szellemi szintre! A hit az a szellemedből van, és a nagy dolgok ott történnek!

Kenneth E. Hagin

3

Testünk minden sejtje kicserélődik hétévenként, személyiségünk folytonossága mégis megmarad. Mi ez, ha nem a lélek halhatatlansága mellett szóló bizonyíték?

Beck Tamás

6