Idézetek az emberi kapcsolatokról

Minden férfi tudja, hogy amikor a felesége értékeli apró gesztusait, egyre többet és többet szeretne a kedvére tenni. Az elismerés tehát nagyon fontos. Mindenből a jót hozza ki, és pozitív válaszra késztet.

John Gray

7

Szörnyű dolog, ha kezdesz mindenkit megérteni! Mennyivel egyszerűbb kiválasztani egyetlen embert, őt megérteni és támogatni, és mindenki mást, úgy, ahogy van, becstelennek tekinteni.

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko

Ha végképp öregség kútjába estünk
alabástrom elefántcsont vagy sárga márvány lesz testünk
mit látunk majd az ágyban izzadtan egymásra lesve
vajon miféle anyagból van két szép öreg szerelmes ember teste.

Falcsik Mari

Hivatalosan tanúsíthatom, hogy mainapság a férfiszívet nem a szépséggel, a koszttal, a szexszel, vagy a jellem csáberejével lehet megfogni, hanem csakis azzal a képességgel, hogy tudunk-e kissé közönyösnek mutatkozni.

Helen Fielding

Elképesztő dolog, milyen közel tudja hozni egymáshoz a legkülönbözőbb embereket a közösen végrehajtott tett!

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko

2

A nyelv, a legnagyszerűbb mondatok sora sem lehet oly változatos, oly ékesen szóló, mint a tekintetek beszélgetése és a mosolyok harmóniája.

Honoré de Balzac

6

Nem létezik általában vett önzetlenség az emberek iránt. Más-más motivációk és lélektani folyamatok irányítják a családtagok, a barátok, az ismerősök és az idegenek iránti altruizmust.

Bereczkei Tamás

Egész egyszerűen gondjaim vannak az emberekkel. Az állatokat viszont kedvelem. Nem hazudnak, és ritkán ugranak neked.

Charles Bukowski

7

A gyermek még nem ismeri a rosszat, hát sose hűtlen; hőn szerető kedvesed előbb vagy utóbb hűtlen lesz hozzád.

Comte de Lautréamont

Hogyha az ember a helyén van, és jó úton halad, akkor automatikusan, mint egy mágnes, vonzza a másik felét, ahogy a másik fél is vonzza őt.

Oszter Alexandra

12

Ha az ember egyedül van, lehet, hogy épp az a feladata, hogy analizáljon, megoldjon önmagában valamit. Dolgozzon a saját személyiségén, hogy aztán esélyt kapjon egy kiegyensúlyozott párkapcsolatra. Egy ilyen időszakot ki kell használni, épp a jövő érdekében.

Oszter Alexandra

A teljes csendben a másik jelenléte még hangsúlyosabb.

Végül c. film

12

Ha az élet... zsibongó sokaságába tekintünk, látjuk, hogy mindenki az élet nyomorával és fáradalmával vesződik; s minden erejét megfeszíti, hogy végtelen szükségleteit kielégítse, és a sokalakú szenvedéseket elhárítsa magától. (...) A zsibongás és tolongás közepette pedig látjuk, mint találkozik sóvárogva két szerelmesnek tekintete: - de miért oly titkosan és félénken és lopva? - mert e szerelmesek az árulók, kik titkon arra törnek, hogy mind e bajt és nyomorúságot örökössé tegyék, holott az különben hamarosan véget érne.

Arthur Schopenhauer

A nemi viszony a háború oka és a béke célja... minden célzás kulcsa, minden titkos pislantás, minden ki nem mondott ajánlat s minden lopva vetett tekintet tartalma; mindennapi gondja-gondolatja a fiataloknak és gyakran az öregeknek is... folyton kész anyaga a tréfának, csak azért, mert a legmélyebb komolyság az alapja. Mert a világ pikantériája és tréfája, hogy... mindenkinek fő-főügye, mégis titkosan űzik... amelynek elérésével azt hisszük, hogy minden el van érve, elhibázásával pedig, hogy minden el van hibázva.

Arthur Schopenhauer

Ha igazságtalanul bántanak, s szomorú vagyok, fájjon valakinek az én szomorúságom, még mielőtt őt is éppígy megbántotta volna valaki. Ha csak azután érzi át az én bajom, akkor már elkésett nagyon, akkor hiányzik belőle az emberség sebessége. Ha örömöm van, örüljön annak valaki, még mielőtt őt is hasonló öröm érné. Ha csak azután örül, elkésett megint, hiányzik belőle a jóság sebessége. Azt hiszem, ez az a furcsa sebesség, aminek fokozásában illetékes az egész emberiség.

Elekes Ferenc