Jósággal kapcsolatos idézetek

Maga a legkevésbé sem primitív. Amit az agya nem tud, a szíve kipótolja.

Csillagkapu c. film

A helyes és a helytelen között húzódó határvonal ködbe vész.

Cat Winters

3

Életbölcseletem: jónak kellene lenni. Úgy jutottam el hozzá, hogy észrevettem magamon, hogy nem vagyok jó. Érzem, hogy sose leszek olyan jó, mint a született jó emberek, de minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy megközelítsem őket. Fájdalmas tapasztalatom, hogy azt majdnem lehetetlen megtanulni. A vigasztalásom, hogy aki erre nézve becsületesen mindent elkövet, az teljesítette kötelességét ezen a földön.

Molnár Ferenc

Ateista vagyok, és ennyi. Hiszem, hogy semmit sem tudhatunk, kivéve, hogy kedvesnek kell lennünk egymással, és mindent meg kell tennünk a többi emberért.

Katharine Hepburn

Két elv vezérel az életben: minden nap tudjak többet a világról, mint az előző nap, és csökkentsem mások szenvedését. Meglepődnél, milyen sokra mész ezekkel.

Neil deGrasse Tyson

Néha észre sem vesszük, hogy egyáltalán tettünk valamit, egészen addig, amíg végül az eredmény egyértelművé nem válik. Ez azért van, mert az ösztönös cselekvés örömteli és természetes.

Rhonda Byrne

8

Ki a hős, ha nem az, aki lemond mindenről egy másik ember javára?

Darren Shan

3

Van olyan helyzet, amikor saját, mélyebben felfogott jólétünk érdekében lényeges, hogy óriási áldozatot hozzunk másokért.

Sam Harris

1

Aki úgy véli, hogy a Tízparancsolatnál nem lehet jobb megfogalmazást adni az erkölcsről, valóban tartozik annyival önmagának, hogy elolvasson még néhány szent könyvet. (...) Mahávira, a dzsain pátriárka egyetlen mondatával felülmúlta a Biblia minden erkölcsiségét: "Ne bánts, ne sebezz meg, ne nyomj el, ne vess szolgaságba, ne sérts, ne kínozz, ne gyűlölj, ne gyilkolj egyetlen teremtményt és egyetlen élőlényt sem!". Képzeljük el, mennyire más lenne a világ, ha ez lenne a Biblia legfőbb előírása!

Sam Harris

Az erkölcsi kérdések valójában a boldogságról és a szenvedésről szólnak. Ezért nincsenek morális kötelezettségeink a sziklák iránt. Amilyen mértékben befolyásolják cselekedeteink pozitívan vagy negatívan más lények élményeit, annyiban vonatkoznak rájuk az erkölcsi kérdések.

Sam Harris

1

Lehet kételkedni Krisztus isteni mivoltában, és lehet ugyanakkor erősen hinni, hogy jó dolog azt cselekedni a felebarátodnak, amit szeretnél, hogy a felebarátod cselekedje neked is. Ezt a két nézőpontot lehet egyidejűleg is elfogadni.

Richard Feynman

Ha embertársaddal jót tettél, mit akarsz még? Nem éred-e be azzal, hogy természeted szerint csináltál valamit, hanem még jutalmat is kívánsz érte? Mintha a szem fizetést kérne azért, mert lát, és a láb azért, mert jár! Mert amint ezek a testrészek arra termettek, hogy alkatuknak megfelelő működésükkel betöltsék sajátos feladatukat, úgy az ember is, aki tulajdonképpen azért születik, hogy jót tegyen, ha valami üdvös vagy közhasznú tevékenységet fejtett ki, csak azt tette, amire rendeltetett. S ezzel már meg is kapta a maga jutalmát.

Marcus Aurelius

4

Az a cselekedet a legjobb, amely a legtöbb boldogságot adja a lehető legtöbb embernek.

Francis Hutcheson

4

Tudjuk, hogy az emberiség hány százaléka kész vakon követni egy gonosz parancsot: tízből hét ember. (...) Engem a maradék három ember érdekel. Akik szembe mernek menni a többséggel, és akkor is helyesen cselekszenek, ha kisebbségben maradnak.

Nyáry Krisztián

19

Akkor érzem igazán, hogy élek, amikor mások életét próbálom meg jobbá tenni.

Liz Murray

5