Jósággal kapcsolatos idézetek

Fenséges dolog jót tenni, és hallani, hogy rosszat mondanak rólunk.

Antiszthenész

- Nem felelhetsz gyűlölettel a gyűlöletre!
- Mégis, milyen világban élsz te, mondd?
- Egy olyan világban, ahol a rosszra csak jó lehet a felelet. Hát nem érted? Csak fénnyel lehet elűzni a sötétséget.

A. O. Esther

7

A rossz, mely a világon van, csaknem mindig a tudatlanságból ered, s a jóindulat, ha nem felvilágosult, ugyanannyi kárt okozhat, mint a gonoszság. Az emberek inkább jók, mint rosszak, s tulajdonképpen nem is ez itt a kérdés. Azonban nemigen ismerik - és ezt nevezzük erénynek avagy bűnnek - a legkétségbeejtőbb bűnt: a tudatlanságot, mely azt hiszi, mindent tud, s ezért feljogosítja magát arra, hogy öljön. A gyilkosnak vak a lelke, márpedig nincs igazi jóság és valódi szeretet a lehető legteljesebb tisztánlátás nélkül.

Albert Camus

Ha túlzott fontosságot tulajdonítunk a szép cselekedeteknek, akkor közvetve a gonosznak adózunk nagy hódolattal. Ilyenkor ugyanis feltételezni engedjük, hogy ezek a szép cselekedetek mindössze azért becsesek, mivelhogy ritkák, azazhogy a gonoszság és a közöny jóval gyakoribb indítékai az emberek cselekedeteinek.

Albert Camus

Kevés ember marad akkor is bőkezű, ha már módja is van rá.

Albert Camus

10

Ahol nem halt ki még a jóindulat,
Ott esély van arra, hogy jól indulhat,
Benned is rejtőzik valahol egy hős,
Próbáld ki, te vagy a felelős.

Punnany Massif

Ha jó emberek vesznek körül, rád is átragad valami a jóságukból.

Bear Grylls

16

Orvostanhallgatóimnak azt tanítom, hogy jó orvosok legyenek, és nem teljesen önzetlenül, mert előbb-utóbb engem fognak ellátni. Ez az aranyszabály, méghozzá önző aranyszabály: úgy cselekedj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy veled cselekedjenek, mert nemsokára ők fogják ugyanazt cselekedni veled, közvetlenül vagy közvetetten.

Victoria Sweet

3

A szeretet nem érzelem. Sok emberben megvan a szeretet érzése, de ennek az érzelemnek a nevében mindenféle káros tetteket követ el. Ugyanakkor a valódi szeretetre képes ember gyakran tesz valaki hasznára akkor is, ha az illető nem is különösebben szimpatikus, s abban a pillanatban nem érez iránta különösebb szeretetet.

Morgan Scott Peck

Ha ma senki iránt nem érzel szeretetet, legalább ne is bánts senkit.

Stephen King

A szándék a világban a legnagyobb erő. A szándékod mindig meghatározza a tetteid eredményét.

Brenna Yovanoff

3

Az odaadásnak csakis akkor van értelme, ha az növeli önmagunk és mások értékét.

Müller Péter

22

Ha van bármi is, amit megtanultam, akkor az az, hogy ha viszonzást vársz valamiért, akkor az nem jó tett.

Black Bullet c. film

20

Hatalomvágy és erőfitogtatás. Mindig ez mozgatja a jótevőket.

Émile Ajar

Ha nincs emberség az emberben, akkor élni se bír.

Émile Ajar

2