Jósággal kapcsolatos idézetek

Orvostanhallgatóimnak azt tanítom, hogy jó orvosok legyenek, és nem teljesen önzetlenül, mert előbb-utóbb engem fognak ellátni. Ez az aranyszabály, méghozzá önző aranyszabály: úgy cselekedj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy veled cselekedjenek, mert nemsokára ők fogják ugyanazt cselekedni veled, közvetlenül vagy közvetetten.

Victoria Sweet

3

A szeretet nem érzelem. Sok emberben megvan a szeretet érzése, de ennek az érzelemnek a nevében mindenféle káros tetteket követ el. Ugyanakkor a valódi szeretetre képes ember gyakran tesz valaki hasznára akkor is, ha az illető nem is különösebben szimpatikus, s abban a pillanatban nem érez iránta különösebb szeretetet.

Morgan Scott Peck

Ha ma senki iránt nem érzel szeretetet, legalább ne is bánts senkit.

Stephen King

A szándék a világban a legnagyobb erő. A szándékod mindig meghatározza a tetteid eredményét.

Brenna Yovanoff

2

Az odaadásnak csakis akkor van értelme, ha az növeli önmagunk és mások értékét.

Müller Péter

20

Ha van bármi is, amit megtanultam, akkor az az, hogy ha viszonzást vársz valamiért, akkor az nem jó tett.

Black Bullet c. film

19

Hatalomvágy és erőfitogtatás. Mindig ez mozgatja a jótevőket.

Émile Ajar

Ha nincs emberség az emberben, akkor élni se bír.

Émile Ajar

2

Mi van hát a törvényesség felett? - A méltányosság.

Victor Hugo

7

Még a jótevőnek is ellankad néha a bátorsága. Hiába tudja, hogy hálát vagy elismerést várni nem szabad, mert ez alantas és megvetendő - olykor mégis átengedi magát az önsajnálat keserű ábrándjainak.

Thornton Niven Wilder

Nem éltél igazán addig, amíg nem tettél valami jót olyan valakivel, aki soha nem tudja azt visszaadni neked.

John Bunyan

57

Gyakran azzal segítesz a legtöbbet magadon, ha inkább valaki más sorsát fordítod jobbra.

Avatár - Korra legendája c. film

12

Nemes szívnek szegény a dús ajándék,
Ha az adóban nincs a régi szándék.

William Shakespeare

3

Az őszinteség és a jó szándék két teljesen különböző dolog.

Brandon Sanderson

5

Az egész világ minden szépségét és gyengédségét magába foglalja ez az asszony, akinek szíve nagyobb, mint a tágas égbolt, s akinek bensőjéből áradó gyengédség, melegség versenyre kelhet a nap melegével.

Jurij Ritheu

5