Jósággal kapcsolatos idézetek

Az egész világ minden szépségét és gyengédségét magába foglalja ez az asszony, akinek szíve nagyobb, mint a tágas égbolt, s akinek bensőjéből áradó gyengédség, melegség versenyre kelhet a nap melegével.

Jurij Ritheu

5

Sok példa van rá, hogy ájtatos arccal, kegyes gyakorlattal becukrozzuk magát az ördögöt.

V mint Vérbosszú c. film

A jó tett nem mossa el a rosszat. Ahogy a rossz sem a jót.

Trónok harca c. film

14

A jó embereknek nem kell, hogy legendává váljanak. Csak teszik, ami helyes.

Brandon Sanderson

1

Nincs tökéletes ember ezen a világon, csak tökéletes szándék.

Simon R. Green

2

Mást nem is érdemes elajándékozni, mint olyan dolgokat, melyekhez az ember maga is szívből ragaszkodik.

Szántó Piroska

3

"Komolyan azt akarja mondani, csak azért próbál jó lenni, hogy elnyerje Isten helyeslését és jutalmát, vagy elkerülje rosszallását és büntetését? Hát ez bizony nem erkölcs, csak hajbókolás, törleszkedés, nem több, mint lesni vállunk mögött a nagy égi biztonsági kamerát vagy fejünkben a kis néma poloskát, amely minden lépésünket, sőt minden piszkos gondolatunkat ellenőrzi." Ahogy Einstein mondta: "ha az emberek csak azért jók, mert félnek a büntetéstől és jutalomra vágynak, akkor bizony elég szomorú népség vagyunk".

Richard Dawkins

A törődés álszent és undorító. A törődés szót tönkretették a gyerekdalok és a szociáldemokraták. Hogy mindenki törődik mindenkivel, és akkor minden nagyszerű.

Elina Hirvonen

1

Az erény éppen abban mutatkozik meg, ha az embernek módja és hajlama van a bűnre, mégsem vétkezik.

Giovannino Guareschi

A gonoszságot jósággal kell gyógyítani és nem gonoszsággal.

Girolamo Cardano

4

Akár lenne vallás, akár nem, mindig volnának jó emberek, akik jót tennének és rosszak, akik rosszat. Ahhoz azonban már vallás kell, hogy a jó emberek is rosszat tegyenek.

Steven Weinberg

Még ha valóban szükségünk volna is Istenre ahhoz, hogy erkölcsösek lehessünk, ettől persze Isten létezése semmivel sem lenne valószínűbb, legfeljebb kívánatosabb.

Richard Dawkins

A társadalom erkölcsi fejlődését nem a kozmikus folyamatok utánzása segíti, még inkább nem e folyamatoktól való elfordulás, hanem az ezek elleni harc.

Thomas Henry Huxley

Ellenségeiddel jót tenni a legjobb módja annak, hogy hiúságodnak hízelegj.

Jorge Luis Borges

6

A jó szándékot mindig lehet addig csűrni-csavarni, amíg gonoszság lesz belőle. (...) Amikor meghozunk egy döntést, nem csak az okait kell megvizsgálnunk, hanem azt is, hogy mi lehet az eredménye, és hogy nem fogunk-e vele rosszat tenni jó emberekkel.

Cassandra Clare