Jósággal kapcsolatos idézetek

Két elv vezérel az életben: minden nap tudjak többet a világról, mint az előző nap, és csökkentsem mások szenvedését. Meglepődnél, milyen sokra mész ezekkel.

Neil deGrasse Tyson

Néha észre sem vesszük, hogy egyáltalán tettünk valamit, egészen addig, amíg végül az eredmény egyértelművé nem válik. Ez azért van, mert az ösztönös cselekvés örömteli és természetes.

Bob Doyle

4

Ki a hős, ha nem az, aki lemond mindenről egy másik ember javára?

Darren Shan

2

Van olyan helyzet, amikor saját, mélyebben felfogott jólétünk érdekében lényeges, hogy óriási áldozatot hozzunk másokért.

Sam Harris

0

Aki úgy véli, hogy a Tízparancsolatnál nem lehet jobb megfogalmazást adni az erkölcsről, valóban tartozik annyival önmagának, hogy elolvasson még néhány szent könyvet. (...) Mahávira, a dzsain pátriárka egyetlen mondatával felülmúlta a Biblia minden erkölcsiségét: "Ne bánts, ne sebezz meg, ne nyomj el, ne vess szolgaságba, ne sérts, ne kínozz, ne gyűlölj, ne gyilkolj egyetlen teremtményt és egyetlen élőlényt sem!". Képzeljük el, mennyire más lenn a világ, ha ez lenne a Biblia legfőbb előírása!

Sam Harris

Az erkölcsi kérdések valójában a boldogságról és a szenvedésről szólnak. Ezért nincsenek morális kötelezettségeink a sziklák iránt. Amilyen mértékben befolyásolják cselekedeteink pozitívan vagy negatívan más lények élményeit, annyiban vonatkoznak rájuk az erkölcsi kérdések.

Sam Harris

1

Lehet kételkedni Krisztus isteni mivoltában, és lehet ugyanakkor erősen hinni, hogy jó dolog azt cselekedni a felebarátodnak, amit szeretnél, hogy a felebarátod cselekedje neked is. Ezt a két nézőpontot lehet egyidejűleg is elfogadni.

Richard Feynman

Ha embertársaddal jót tettél, mit akarsz még? Nem éred-e be azzal, hogy természeted szerint csináltál valamit, hanem még jutalmat is kívánsz érte? Mintha a szem fizetést kérne azért, mert lát, és a láb azért, mert jár! Mert amint ezek a testrészek arra termettek, hogy alkatuknak megfelelő működésükkel betöltsék sajátos feladatukat, úgy az ember is, aki tulajdonképpen azért születik, hogy jót tegyen, ha valami üdvös vagy közhasznú tevékenységet fejtett ki, csak azt tette, amire rendeltetett. S ezzel már meg is kapta a maga jutalmát.

Marcus Aurelius

4

Az a cselekedet a legjobb, amely a legtöbb boldogságot adja a lehető legtöbb embernek.

Francis Hutcheson

4

Tudjuk, hogy az emberiség hány százaléka kész vakon követni egy gonosz parancsot: tízből hét ember. (...) Engem a maradék három ember érdekel. Akik szembe mernek menni a többséggel, és akkor is helyesen cselekszenek, ha kisebbségben maradnak.

Nyáry Krisztián

19

Akkor érzem igazán, hogy élek, amikor mások életét próbálom meg jobbá tenni.

Liz Murray

5

Egy jó cselekedet érdemét elűzi a belőle származó legkisebb haszon is.

Honoré de Balzac

4

A jóra kell, hogy idő legyen. Muszáj!

Szulák Andrea

7

Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretet fektetünk az adásba.

Teréz anya

11

Az, hogy nem menthetek meg mindenkit, még nem azt jelenti, hogy ne mentsek meg senkit.

Roberta Rich

7