Idézetek az igazságról

Jobb, ha az ember önmagába zárkózik, tanul és készül a jövőre. Csak a hitet élesztgetem magamban, hogy nem vezethetnek ostobák, és a jó végül győzelmet arat, mint a mesékben, mint a természet örökös harcában, megújulásában és eltipró energiájában.
Hiszek az Emberben, aki szívével és eszével együtt a jobb jövőért harcol és szenved. A vér és a könnyek soha nem hullanak hiába. A világ - úgy tetszik, jó felé halad, a tisztulás és az Igazság felé. Az út nagyon nehéz, göröngyös és meredek, de föl kell jutni egyszer a csúcsra.

Latinovits Zoltán

Az igazság nem egy! És nem oszthatatlan! (...) Az ostobaság, a szűkkeblű önzés, az oszthatatlan. Az igazság éppen hogy sokrétű és összetett. Ahány nézőpont, annyi okfejtés. És minden nézőpontnak lehetnek csúnya igazságai, de lehetnek becsületes tévedései is.

Száraz Miklós György

Az igazság olyan, mint a nap; csak sasszem állja a fényét.

Anatole France

0

Az igazság olyan, mint az orvos kése: kivágja a sebet és a test megépül.

Makkai Sándor

0

Az igazmondást nem lehet tapintatosan csinálni.

Kornis Mihály

18

A félig kimondott igazságok: a középszer igazságai. Valójában hazugságnak is tekinthetők.

Csoóri Sándor

A bizonyosság az igazság ellensége: az ellenőrzés és újraellenőrzés az igazság szövetségese.

Peter Boghossian

0

"Az igazság" megismeréséhez radikálisan hozzátartozik az a felfedezés is, hogy a valóság titokszerű.

Karl Rahner

0

Egy kényelmetlen igazság mindig jobb egy kényelmes hazugságnál.

Armin Navabi

Aki reggel meghallgatta az igazságot, az este akár meg is halhat.

Konfuciusz

3

Szorult helyzetben érdemes igazat mondani.

Fekete vitorlák c. film

Még hogyha tanításáért tűzbe is megy valaki - ugyan mit bizonyít az? Többre tartom bizony, akinek tanítása saját tüzén kap lángra!

Friedrich Nietzsche

1

Az egész életedet töltheted a hazugságok tanulmányozásával, és ezt a tudást használhatod arra, hogy elmondd az igazat.

Penn Jillette

Ha két ember egyetértésben van
Az a vaskerítéshez hasonlóan kemény.
Ha húsz ember nincs egyetértésben
Az az eltört kerítéshez hasonlóan törékeny.

Dzsingisz kán

Legfőbb kívánságom mindig az volt, hogy megtanuljam az igazságot megkülönböztetni a tévedéstől, avégből, hogy tisztán lássam, miképpen kell cselekednem, s biztonsággal haladhassak előre ebben az életben.

René Descartes