Idézetek a háborúról

A jó és rossz csatáját valójában nem nagy seregek vívják, egy-egy élet dönt kimeneteléről.

Téli mese c. film

Minden háborút a múlt igazol, de különböző múltak nem léteznek. Alapvetően minden háború megtervezett, hogy a társadalmat az éhhalál szélén tartsa. A háborút az uralkodó csoport vívja az alárendelt ellen, és a célja nem a győzelem.

George Orwell

2

Vannak korok, időszakok, amikor nem szabad túlságosan igényesnek lenni, és azért is hálásnak kell lenni, ha valaki nem követ el valamit ellenünk.

Émile Ajar

1

Semmi sem háborúellenesebb egy háborús sebesült üvöltésénél.

Roberto Saviano

2

Ha egy erőteljes, külső ellenfél az emberiségre törne, az emberek biztos egyesülnének, és nem harcolnának többé egymással.

Attack on Titan c. film

A háborúban az a jó, hogy fejlődik a technika. A háborúban az a rossz, hogy a technika nagy része pusztító. És ha a háború véget ér, a fegyverek megmaradnak.

Babylon 5 c. film

Vannak csaták, ahol nincs győztes. Van, amikor a jó hadvezér legfeljebb a tűzszünetben reménykedhet.

Emma Chase

3

Akik tudják, mi a háború, könnyebben vetnek véget is neki.

Tom Clancy

1

Mint a beszéd, illik hozzád a seb;
Mindkettő dícsér!

William Shakespeare

5

Sose kezdj harcba, de mindig fejezd be.

Babylon 5 c. film

A harcmezőn az ember nem nemesként, királyként vagy pórnépként, hanem vesztesként hal meg.

Berserk c. film

A háború a legbolondabb dolgokra kényszeríti az embereket.

Giovannino Guareschi

1

Ha a börtönök bűnözőtovábbképzők, akkor a kaszárnyák gyilkostovábbképzők.

Giovannino Guareschi

Nincsenek se igazságos, se szent háborúk: minden háború igazságtalan és ördögi.

Giovannino Guareschi

3

Az állam legfőbb feladatának azt tekintem, hogy az egyént megvédje, és alkalmat nyújtson neki arra, hogy alkotó személlyé fejlődjék. Legyen tehát az állam a mi szolgánk, és ne mi legyünk az állam rabszolgái. Ezt a parancsolatot szegi meg az állam, amikor bennünket erőszakkal arra kényszerít, hogy katonai és háborús szolgálatot teljesítsünk; holott ennek a jobbágyszolgálatnak célja és eredménye más országok embereinek megsemmisítése, vagy fejlődési szabadságuk meggátlása. Csak olyan áldozatokat hozzunk az államért, amelyek javára válnak az emberi individuumok szabad fejlődésének.

Albert Einstein