Idézetek a háborúról

Semmi sem háborúellenesebb egy háborús sebesült üvöltésénél.

Roberto Saviano

2

Ha egy erőteljes, külső ellenfél az emberiségre törne, az emberek biztos egyesülnének, és nem harcolnának többé egymással.

Attack on Titan c. film

A háborúban az a jó, hogy fejlődik a technika. A háborúban az a rossz, hogy a technika nagy része pusztító. És ha a háború véget ér, a fegyverek megmaradnak.

Babylon 5 c. film

Vannak csaták, ahol nincs győztes. Van, amikor a jó hadvezér legfeljebb a tűzszünetben reménykedhet.

Emma Chase

4

Akik tudják, mi a háború, könnyebben vetnek véget is neki.

Tom Clancy

1

Mint a beszéd, illik hozzád a seb;
Mindkettő dícsér!

William Shakespeare

5

Sose kezdj harcba, de mindig fejezd be.

Babylon 5 c. film

A harcmezőn az ember nem nemesként, királyként vagy pórnépként, hanem vesztesként hal meg.

Berserk c. film

A háború a legbolondabb dolgokra kényszeríti az embereket.

Giovannino Guareschi

1

Ha a börtönök bűnözőtovábbképzők, akkor a kaszárnyák gyilkostovábbképzők.

Giovannino Guareschi

Nincsenek se igazságos, se szent háborúk: minden háború igazságtalan és ördögi.

Giovannino Guareschi

3

Az állam legfőbb feladatának azt tekintem, hogy az egyént megvédje, és alkalmat nyújtson neki arra, hogy alkotó személlyé fejlődjék. Legyen tehát az állam a mi szolgánk, és ne mi legyünk az állam rabszolgái. Ezt a parancsolatot szegi meg az állam, amikor bennünket erőszakkal arra kényszerít, hogy katonai és háborús szolgálatot teljesítsünk; holott ennek a jobbágyszolgálatnak célja és eredménye más országok embereinek megsemmisítése, vagy fejlődési szabadságuk meggátlása. Csak olyan áldozatokat hozzunk az államért, amelyek javára válnak az emberi individuumok szabad fejlődésének.

Albert Einstein

A háború után nem folytatódhat semmi sem úgy, ahogyan korábban volt.

Sági György

3

A háború mindig akkor mutatja a legádázabb arcát, amikor valaki először szembesül vele.

Anthony Ryan

3

Nem hiszem, hogy a háború csak az uralkodók, a nagyfejűek és a kapitalisták bűne. Nem bizony. A kisember is hajlandó harcolni. Ha nem így volna, már régen fellázadtak volna ellene! Úgy látszik, az emberben benne él a pusztítás és öldöklés ösztöne, a gyilkolás és tombolás vágya.

Anne Frank

1