Idézetek a háborúról

A harcmezőn az ember nem nemesként, királyként vagy pórnépként, hanem vesztesként hal meg.

Berserk c. film

A háború a legbolondabb dolgokra kényszeríti az embereket.

Giovannino Guareschi

1

Ha a börtönök bűnözőtovábbképzők, akkor a kaszárnyák gyilkostovábbképzők.

Giovannino Guareschi

Nincsenek se igazságos, se szent háborúk: minden háború igazságtalan és ördögi.

Giovannino Guareschi

2

Az állam legfőbb feladatának azt tekintem, hogy az egyént megvédje, és alkalmat nyújtson neki arra, hogy alkotó személlyé fejlődjék. Legyen tehát az állam a mi szolgánk, és ne mi legyünk az állam rabszolgái. Ezt a parancsolatot szegi meg az állam, amikor bennünket erőszakkal arra kényszerít, hogy katonai és háborús szolgálatot teljesítsünk; holott ennek a jobbágyszolgálatnak célja és eredménye más országok embereinek megsemmisítése, vagy fejlődési szabadságuk meggátlása. Csak olyan áldozatokat hozzunk az államért, amelyek javára válnak az emberi individuumok szabad fejlődésének.

Albert Einstein

A háború után nem folytatódhat semmi sem úgy, ahogyan korábban volt.

Sági György

4

A háború mindig akkor mutatja a legádázabb arcát, amikor valaki először szembesül vele.

Anthony Ryan

2

Nem hiszem, hogy a háború csak az uralkodók, a nagyfejűek és a kapitalisták bűne. Nem bizony. A kisember is hajlandó harcolni. Ha nem így volna, már régen fellázadtak volna ellene! Úgy látszik, az emberben benne él a pusztítás és öldöklés ösztöne, a gyilkolás és tombolás vágya.

Anne Frank

1

Órák hosszat beszélhetnék a nyomorúságról, ami együtt jár a háborúval, de ezzel csak magamat szomorítanám. Nem marad más hátra, mint magunkra erőszakolt nyugalommal bevárni ennek a szerencsétlenségnek a végét. (...) Vár az egész földgolyó és sokakra már csak a halál vár.

Anne Frank

1

Aki megnyer egy háborút, hamarabb vág bele egy másikba, mint az, aki elveszti.

Giovannino Guareschi

4

Abban, amihez a politikának köze van, minden lehetséges. A háborúban az ember megbocsáthat az ellenségének, aki kevéssel azelőtt még az életére tört, és megoszthatja vele a kenyerét, de a politikai harcban az ember gyűlöli az ellenfelét, s egyetlen szó miatt apák és fiúk is egymás gyilkosaivá lehetnek.

Giovannino Guareschi

Csak érzéketlen fatuskók politizálnak úgy, hogy fölgyújtják a sajtot, a szalonnát, a kolbászt meg a lisztet, fejszével szétverik a tejüzemek rézüstjeit és lelövöldözik a disznókat.

Giovannino Guareschi

1

Csak azzal harcolj, aki érdemes rá. Olyannal ne, aki különböző fortélyokkal csak meg akar hosszabbítani egy olyan háborút, ami már véget ért.

Paulo Coelho

Senki nem akar háborút (...). De a háború néha jobb, mint a másik megoldás.

Ken Follett

2

Az otthon védelme a katona szívének próbája.

Star Wars: A klónok háborúja c. film