Fájdalommal kapcsolatos idézetek

A fájdalom, amely apró kis tüskeként szúrja a szívemet, tesz majd erőssé a következő csatában.

Sakurazaka Hiroshi

10

Vannak sebek
Melyek begyógyíthatatlanok
Folyton felfakadnak
Kötésükön átüt a bánat
Melyeket mindig felkaparnak
És örökkön-örökké fájnak.

Pethes Mária

15

Lépj túl a fájdalmon, (...) úgyis hiába őrizgetnéd. Az a fontos, hogy határozott léptekkel indulj el oda, ahol lenni akarsz.

Philippa Gregory

Mert ami fáj csak az dalol
sebet üt rajtad valahol
nyársra tűz mint egy kardvirág
a nyári kertek illatát.

Nagy István Attila

1

A fájdalom nem múlik el, csak idővel a részeddé válik.

The Walking Dead c. film

50

Mind ez idáig Miát okoltam mindenért: amiért elhagyott, amiért tönkretett engem. És talán tényleg ez volt a mag, amely idővel kicsírázott, és ez a burjánzó növény nőtt ki belőle. És én vagyok az, aki ápolgatja, nevelheti ezt a gazt. Én öntözöm. Én gondozom. Én csipegetem le mérgező bogyóit. Én engedem, hogy a nyakam köré tekeredjen az indáival és kiszorítsa belőlem a szuszt. Egyesegyedül én tettem ezt. Saját magammal.

Gayle Forman

Nem akarom feledni a fájdalmat. Az tesz azzá, aki vagyok.

A hidegsebész c. film

47

Minden csak nyomorúság, bánat, szerencsétlenség és halál? Mindenki csal, hazudik, szenvedést és könnyeket hoz? Hol találhatunk valamelyes nyugalmat és örömet? Bizonyára egy másik létben. Amikor a lélek megszabadul a földi megpróbáltatásoktól. A lélek!

Guy de Maupassant

0

Ösztönösen tudtam, hogy ez a szakadás, amely tegnap keletkezett a szívemen, egész életemben fájni fog. Mostantól ez is hozzám tartozik. Idővel majd könnyebb lesz - legalábbis így szokták mondani. De engem nem érdekelt, begyógyítja-e majd a sebemet az idő, vagy sem.

Stephenie Meyer

Belül, belül a szenvedés,
és sehol sincs rá magyarázat.
Vizsgálódhatsz köröskörül:
se fennhéjázás, sem alázat
nem vesz ki kínjaid közül.

Csorba Győző

Sok fájdalom van az életben, ez igaz, de mennyi élet van a fájdalomban!

Fabio Volo

Könnyebben elbánunk a fájdalommal, ha úgy kezeljük, mintha már el is múlt volna, nem pedig tudatni próbáljuk másokkal, hogy fáj valami.

Naoki Higashida

17

A fájdalomból születhet a legnagyobb, a legkülönösebb öröm, amitől az ember kiáltani szeretne, és forró, boldog könnyeket sírni.

Jurij Ritheu

Az emberrel is az történik, ami a bőrrel a kézen, amely megkeményedik az ismétlődő fájdalom hatására.

Veronica Roth

16

Az öröm sohasem felhőtlen, fájdalomra építi a hídját.

Tore Renberg