Emberismerettel kapcsolatos idézetek

Az emberek valamely tapasztalatból jellemüknek megfelelő következtetésre jutnak.

Paul Georgescu

3

Fajelmélet. Két ember között nagyobb különbség van, mint két fajta között.

Karinthy Frigyes

26

Sosem értette meg egyik férfit sem, akit szeretett, és ezért elvesztette mind a kettőt. Most már tudta, keservesen tudta, hogy ha valaha is megértette volna Ashleyt, sohasem szerette volna; ha valaha is megértette volna Rhettet, sohasem veszthette volna el. Kétségbeesetten kutatott emlékezetében, volt-e valaha is ember, akit csakugyan megértett.

Margaret Mitchell

A szenvedés vagy megtöri, vagy megteremti az embert.

Margaret Mitchell

Mindaz, amit elfelejtünk, soha be nem gyógyuló seb marad, ha kétségbeesés társul hozzá.

Lafayette Ron Hubbard

Semmi sem illetlenebb és bosszantóbb a többiek számára, mint ha valaki olyan környezetben pontos, ahol mindenki a viszonylagosság nyájas és tág értelmezéséhez tartja magát.

Paul Georgescu

Eljátsszuk, hogy erősek vagyunk, higgadtak maradunk, és titkoljuk, hogy nagyon is emberek vagyunk.

Grace Klinika c. film

244

Ha elmondanám:
miért becsüllek nagyra:
vérig sérthetne.

Fodor Ákos

74

Ha egyszer őrültnek bélyegzik az embert, akkor minden olyan cselekedet, amely normális esetben ennek az ellenkezőjét bizonyítaná, könnyedén beilleszthető egy olyan értelmezési keretbe, ahol viszont az elmebetegség tényét támasztja alá. Az ember határozott ellenkezése tagadásnak minősül. A valós félelmeit téveszmének, a túlélési ösztönöket pedig védekezési mechanizmusnak bélyegzik.

Dennis Lehane

Ha az ember nem őrült, de rajta kívül mindenki úgy tudja, hogy az, akkor minden tiltakozásával az ő malmukra hajtja a vizet.

Dennis Lehane

Aki boldog, az egy helyben marad.

Thomas Mann

Minden emberben van valami jó.

Arisztotelész

24

Ma imádnak, holnap pedig megköveznek és keresztre feszítenek minden bűntudat nélkül.

Paulo Coelho

A négy részből, amely az embert alkotja, test, lélek, szellem és jellem, Beethovenben a negyedik volt a legdöntőbb. Ezt szerettem legjobban: kristálytiszta, felülmúlhatatlan jellemét.

Székely Júlia

Nem mindig makulátlan mindenki, aki a hosszú szoknyát viseli, és folyton "Uram! Uram"-ozik.

Thomas Mann