Emberismerettel kapcsolatos idézetek

Az emberek szeretik, ha valahova tartozunk, lehetőleg oda, ahova ők.

John Steinbeck

A ravaszság korlátot szab az elmének. A ravaszság folytonosan arra figyelmeztet, mit ne tégy, mert nem lenne okos.

John Steinbeck

8

Ha valakinek csúfneve van, ez mindig annak a bizonyítéka, hogy az igazi neve nem megfelelő.

John Steinbeck

4

Ha valaki azt mondja, hogy nem akar valamiről beszélni, akkor ezt rendszerint úgy kell érteni, hogy nem is tud egyébre gondolni.

John Steinbeck

Szeretem a gyerekes zseniket, mert egyedül ezek a nagy emberek. A tekintély csak egy szükséges rossz, mely az ostobák ellen vértül szolgál; aki komolyodik a tekintéllyel, az az ostobák királya.

Kosztolányi Dezső

Mint ahogy egy boltban vagy egy farmon az alkalmazottak a gazda képmását viselik, egy bordélyházban is a lányok pontosan olyanok, mint a madám, részint, mert ő veszi fel őket, részint, mert a jó madám rányomja egyénisége bélyegét az egész házra.

John Steinbeck

3

Vannak emberek, akikből szinte árad jövőjük ígérete, akár jó, akár rossz értelemben.

John Steinbeck

18

A szolgában többnyire kifejlődik az a képesség, hogy megérezze a szelet, és meg tudja ítélni a klímát abban a házban, ahol dolgozik.

John Steinbeck

2

Aki szolga, elveszti kezdeményező képességét.

John Steinbeck

3

A jó szolga tökéletes biztonságot élvez, nem a gazdája jósága miatt, inkább azért, mert az emberek hanyagok, és rabjai a megszokásnak. A legtöbb embernek semmi kedve ételek fűszerezésével bíbelődni vagy saját harisnyáit reggelre kikészíteni. Inkább megtartja a rossz szolgát is, mint hogy változtasson.

John Steinbeck

2

A legtöbb ember azt látja, aminek a látására felkészült.

John Steinbeck

27

Mindenkiben benne lakozik valami vad és törvényszegő fajtája a vágynak, még bennünk is, akik látszatra nagyon is mértékletesek vagyunk: álmainkban mutatkozik ez meg világosan.

Platón

Minél őszintébbek és nyitottabbak vagyunk, annál kevésbé fogunk félni, mert nincs takargatnivalónk mások előtt, ezért azt gondolom, minél őszintébb valaki, annál magabiztosabbá válik.

Tendzin Gjaco

A nők a második nagy változás küszöbén gyakran elveszítik a józan ítélőképességüket.

Archibald Joseph Cronin

16

Az ember valódi személyisége akkor mutatkozik meg, amikor részeg.

Charlie Chaplin

220