Emberismerettel kapcsolatos idézetek

A szeretet egyfajta vívmány. A cselekvésből származik, valamint a saját határaink megtapasztalásából. Határaink vannak a jóban, csakúgy, mint a rosszban. A szeretet alapvetően csak annak a felismerése, hogy az emberek különbözőségeiben egy mélységes közösség rejlik.
A legmélyebb szeretetként éli át mindenki, ha elfogadják őt olyannak, amilyen. Mindenki szükségszerűen olyan, amilyen, nem is tudna másmilyen lenni. Mindenki attól ő maga, hogy olyan, amilyen. Bár az illető másmilyen, mint én vagyok, és én másmilyen vagyok őhozzá képest, de mindketten elfogadjuk egymást. Ez a tulajdonképpeni szeretet. Nem az, hogy átölelek valakit, vagy ilyesmi. Az csak a felszínesség. A szeretet alapvetően nem más, mint összhangban lenni a legmélységesebb erőkkel, tehát van benne valami vallásos jellegű. Azt is mondhatjuk, hogy ez maga a vallás: összekapcsolódom valami mélységessel, anélkül, hogy fürkészném.

Bert Hellinger

A szegények lelki kincsekben részesülnek, az érdeklődés és öröm Krőzusai ők.

John Steinbeck

4

Olyan méltányossággal ítélni a magad ügyében is, mint ahogy méltányosságra neveled magad a mások ügyében. Nincs jogod a türelmetlenséghez, méltatlansághoz, túlzott követeléshez magaddal szemben sem. Ha azt akarod, hogy a világ elismerje emberi rangodat, ismerd el saját magad rangját. S viselkedj annak megfelelően, türelmesen és nagylelkűen. Ne követelj magadtól többet, sem mást, sem rosszabbat, amit te méltányosnak ítélsz mások számára. Nem lehet önmagunkkal szemben feltétlen követelőzni. Iparkodj szerényebb lenni, tudjad, erőid gyászosan végesek. Munkában, becsvágyban, emberi igényben szánd magad is, nemcsak a többieket. Nem elég az embereket sajnálni, sajnáld magad is. Te is ember vagy: s oly könnyű ezt a világi versenyben elfelejteni. Nemcsak mások felejtik el; legtöbbször magad is.

Márai Sándor

Nem nehéz pénzt keresni, ha valaki csak arra pályázik. De néhány kivételtől eltekintve, az emberek nem pénzt akarnak. Fényűzés kell nekik, szerelem kell nekik, hódolat és elismerés kell nekik.

John Steinbeck

Lámpással kereshetsz olyan embert, aki igazán odébb akar állni, ha valami jó zamatos pletykát hallhat valakiről. Szíve mélyén mindenki pletykás.

John Steinbeck

12

Majdnem mindenkinek megvan a maga Pandora-szelencéje, titkos bánata és gyötrelme, amit nem oszt meg senkivel.

John Steinbeck

114

Egy bolond és a pénze hamar elszakad egymástól.

John Steinbeck

Az ábrándozók, akik mindent jobban akarnak tudni, mindig bajba keverednek.

John Steinbeck

1

Csak a gyávaság keres önigazoló érveket és magyarázatokat!

Liviu Rebreanu

18

Ha egyszer elmúlt a veszély, akkor mindenki szívesen feledkezik meg az ígéreteiről.

Liviu Rebreanu

15

Az ember akkor kezd el káromkodni, amikor nincs érve.

Popper Péter

Reformokról csakis higgadt emberekkel lehet beszélni, nem pedig fanatikus tömeggel!

Liviu Rebreanu

A primitív emberek esetében a megfélemlítés a rendteremtés egyetlen eszköze.

Liviu Rebreanu

A műszaki emberek, csak hogy fontosságukat és hasznosságukat bebizonyítsák, szeretik eltúlozni a munka tartamát.

Liviu Rebreanu

Amikor a haragos ember vitába bocsátkozik, akkor haragja már csillapulóban van.

Liviu Rebreanu