Emberismerettel kapcsolatos idézetek

Az igaz ember hitét, meggyőződéseit nagy katasztrófák sem képesek sarkaiból kifordítani.

Jókai Mór

1

Mi az emberek kívánsága? Éhínség, nyomor, diszkrimináció, korrupció, háború, terrorizmus... Míg az emberek azt kívánják, hogy minden probléma eltűnjék a világból, addig reménytelenül próbálják nem megérteni egymást.

Code Geass c. film

Szerintem az emberekben a legnagyobb gát az, hogy arra figyelnek, mit szólnak mások.

Oravecz Nóra

32

Az emberek igaz természete az, hogy valami uralkodjék felettük, legyen az faj, vallás, hagyomány vagy hatalom.

Code Geass c. film

Sok vadállat van a világon, de a legkegyetlenebb vadállat mégiscsak az ember.

Móricz Zsigmond

5

A született gonoszak bizonyára tudnak valamit!

Woody Allen

Az emberek állandóan olyasmiket mondanak, hogy "inkább meghalnék, mint hogy vakon éljem az életem", vagy "inkább meghalnék, mint hogy tolószékben kelljen ülnöm". De ez nem igaz. Egy épeszű ember mindig élni akar.

Jacquelyn Mitchard

A gyáva emberek összerondítják magukat, ha bajba kerülnek, és éppen ezért kegyetlenek lesznek, ha kikászálódnak a saját mocskukból.

Gion Nándor

4

Némely felfogás, mintha vasból volna verve, hajlíthatatlan.

Gárdonyi Géza

4

Néha tudat alatt valaki olyan helyzetbe keveredik, sőt esetleg ő teremt olyan mesterséges helyzetet, hogy a problémát ne tudja megoldani, de legyen mentsége - ami egy álcázott módja a probléma megközelítésének.

Wonder Boys - Pokoli hétvége c. film

10

Az ember kegyetlen természete óhatatlanul a világ pusztulásához vezet.

Watchmen: Az őrzők c. film

Az ember igazi természete szemmel nem látható.

Star Wars: A klónok háborúja c. film

12

Az állatkert remek hely az emberi szokások tanulmányozására.

Evan Esar

Egy lakásért folytatott küzdelem során az emberi természet alacsonyabb erői gyakorta elnyomják a magasabb szempontokat, és a szabály itt is érvényes, hogy ember embernek farkasa.

Agatha Christie

1

Egy huszonegy-huszonkét éves fiatalember elképzelése arról (...), mi az "igazi" jó modor, teljes képtelenség, senki a világon nem süthet ki ennél ostobábbat. Annál, amit fiatal korában tesz az ember, s ahogyan teszi, már csak az nagyobb bolondság, amit mindezzel el akar érni.

Jane Austen

2