Idézetek az elfogadásról és elégedettségről

Nem kell az embernek az Istennel kikezdeni. Ha valamit elvesz, ne mondjuk, hogy amit adna, az se kell. Az ember csak magának árt, ha durcáskodik.

Németh László

0

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned.

Weöres Sándor

Az emberi boldogság csúcsa a teljes behódolás.

Michel Houellebecq

0

Legyél képes elviselni az emberi gyarlóság összes változatát. Anélkül, hogy felhergelnéd magad, vagy hatással lenne a hozzáállásodra.

Anthony Bourdain

6

Tanuld meg elviselni az élet ellentmondásait és egyenlőtlenségeit. "Miért van az, hogy az agyament, döglusta asztalleszedő több pénzt keres, mint én, aki sous-séf vagyok?" Nem kell, hogy ettől dühödt könnyek szökjenek a szemedbe. Fogadd el, hogy néha előfordul.

Anthony Bourdain

1

A legrosszabb, aki kezét-lábát töri, hogy bizonyítsa, a szín nem számít, de ha nem lennél színes, rád se bagózna. Ez is a fekete ember terhe.

Richard Hooker

2

Egyszerű, mégis nehéz elfogadni a valóságot olyannak, amilyen... pedig csak kiindulópont az elfogadás, ahonnan elrugaszkodva küzdeni lehet egy másféle valóságért.

Jorge Bucay

9

A mi kis Földünk népegyvelegében mindinkább szükség van rá, hogy egymás iránti tiszteletre és türelemre neveljük magunkat, már csak amiatt is, mert a technika és az új közlekedési eszközök révén, mondhatni, fenyegető közelségbe kerültünk egymáshoz.

Ernst Hans Gombrich

1

Egyszer a gyerekek is felnőnek, és nekik is meg kell tanulniok a történelemből, hogy türelmetlenség és uszítás hatására mily könnyen változhat szörnyeteggé az ember.

Ernst Hans Gombrich

Az iskolásgyerekek gyakran híján vannak a türelemnek, például kinevetik a tanáraikat, csupán amiatt, mert valami idejétmúlt holmit viselnek, amelyet az osztály komikusnak tart, és ha véget ért a tisztelettudás, elszabadul az ördög. És ha éppenséggel valamelyik társuk üt el némileg a többitől, akár a bőre színe vagy hajszíne miatt vagy amiatt, ahogy beszél vagy eszik, könnyen válik áldozattá; vérig kínozzák, és neki el kell tűrnie. Holott bizonyára nem mindegyik osztálytársa kiváltképpen kegyetlen vagy szívtelen, de senki nem akar tréfarontó lenni, s így az osztály zöme többé-kevésbé részt vesz a gyötrésben; ordítoznak, mert a többiek is ordítanak - amíg már szinte magukra sem ismernek. Sajnos, a felnőttek sem viselkednek jobban. Kiváltképpen, ha nincs más elfoglaltságuk, és rosszul megy a dolguk - vagy ha csupán azt hiszik, hogy rosszul megy - összeverődnek valódi vagy vélt sorstársaikkal, ütemes lépésekben vonulnak végig az utcákon, kórusban ismételgetik a legostobább jelszavakat, és ráadásul közben ugyancsak kiválónak érzik magukat.

Ernst Hans Gombrich

5

Ez a boldogság és az erény titka... hogy az ember szeresse azt, amit úgyis meg kell tennie. Minden kondicionálás célja ez: az emberekkel megszerettessük elkerülhetetlen társadalmi rendeltetésüket.

Aldous Huxley

Sorsunk miatt panaszkodni (...) ugyanolyan hasztalan és értelmetlen dolog, mint a halálra panaszkodni. Amit az ember nem kerülhet el, el kell fogadnia, és minél kevesebb a cirkusz, annál jobb.

Mordecai Roshwald

5

Ne raktározd tovább a fájdalmat, engedd el, menj tovább, ne bénítsd magad olyan emlékképekkel, amik már soha nem történnek meg újra. Nyitottnak kell lenned az újra, mert másképp örökre benne ragadsz egy érzésben, ami, ha nem vigyázol, csak az őrületbe fog kergetni. Lépj túl rajta, nincs rá szükséged. Ha képtelen vagy rá, készülj fel a legrosszabbra: az utolsó boldogságcseppet is kicsavarja a szívedből, majd darabokra tépi, te meg semmit sem tudsz tenni ellene egészen addig, amíg meg nem érted, hogy a szeretet nem bánt, nem sebez, nem akar fájdalmat okozni. Ellenben támogat, fogja a kezedet, és erőt ad, hiszen nem fél melletted lenni.

Oravecz Nóra

Amikor az ember a halálos ágyán fekszik, nagyon érzékennyé válik, meglágyul, szeretne Istennel és a világgal megbékélni. (...) Azok a versek, amelyek félig-meddig a jó Isten elleni durvaságokat tartalmazták, aggódó buzgósággal kiszolgáltattam a lángoknak. Jobb, ha versek égnek el, mint a rímfaragó. Igen, ahogy az emberi lényekkel, úgy a Teremtővel is megbékéltem felvilágosult barátaim legnagyobb bosszúságára, akik szemrehányást tettek erről a régi babonába való visszaesésemről, ahogy ők az Istenhez való hazatérésemet nevezték.

Heinrich Heine

Nagyon fontos, hogy szeresd önmagad, mert enélkül nem lehetsz boldog. Ha nem vagy kibékülve azzal, aki vagy, blokkolod mindazt a jót, mindazt a szeretetet, amely (...) feléd áramlik.

Rhonda Byrne

10