Idézetek az életről

Mennyi szín és furcsaság és élet (...) és mennyi emlék és mennyi remény.

Karinthy Frigyes

21

Az idő egy folyamatos valóság - fonál, ami a születés és a halál közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg - ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult mintákká és képekké szőttek össze. Bármely arra irányuló kísérlet, hogy az eseményeket pontosan időrendbe tegyük, olyan lenne, mintha kihúzkodnánk a szálakat, és egyiket a másik után a padlóra fektetnénk. Talán egyszerűbb lenne, de eltűnne belőle a mintázat.

Moszab Hasszán Juszef

2

Az igaz út olyan kötélpálya, amely nem a magasban, hanem épp a föld felett van kifeszítve. Láthatóan nem is arra rendeltetett, hogy járjunk, inkább, hogy botladozzunk rajta.

Franz Kafka

1

Ma olyan voltál, mint egy "kisisten", holnap olyan leszesz, mint egy "kiskutya".

Jókai Mór

4

Az embernek mindenért meg kell fizetnie, a természet legföljebb az elemi katasztrófákat adja ingyen.

Ludvík Soucek

Meddő, véletlen ajándék,
Élet, mért is kaptalak?
Titkos végzet, sanda szándék
Kínhalálra szánna csak?

Ki volt, aki létre hívott
Semmiből, mily orv erő?
Szenvedélyt bennem ki szított,
Kétséget ki csalt elő?

Alekszandr Szergejevics Puskin

Élni annyi, mint másnak lenni. Még érezni sem lehet úgy, hogy ma azt érezzük, amit tegnap éreztünk: ma ugyanazt érezni, amit tegnap, nem érzés - csupán visszaemlékezünk arra, amit tegnap éreztünk, élő hullája vagyunk a tegnap elvesztegetett életnek.

Fernando Pessoa

Az élet parancsa nem az, hogy birtokolni kell, hiszen nem kell semmi. Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami addig nem volt. Valakinek lenni a semmiből, szerelmesnek, harcosnak, ellenállónak, anyának.

Balogh Boglárka

4

Semmitől nem félni, de mindenhez kötődni. Mindent átélni és mindent megtartani. Vajon lehetséges-e? Újraélni minden hajnalt, mintha először látnánk, érezni minden virág illatát, szüntelenül megújulni, és nem ismerni a szót: keserű. Ez az élet titka.

Balogh Boglárka

Nem mindig diadalmenet az élet, nem csupa siker, de az is igaz, hogy bármi sikerülhet, ha az ember valóban akarja, de nem azonnal; sikerülhet, ha kitartóan, saját vágyával összhangban cselekszik, és ha hitelesen sajátja a vágy; nem pedig olyasmi, amit mások "ültettek" a szívébe.

Jorge Bucay

A jelentős lépések szükségszerűségére többféle módon figyelmeztet az élet, míg végre megértjük őket, és elszánjuk magunkat a cselekvésre.

Jorge Bucay

4

Pawel érezte, amit érzett, megvolt a maga igazsága, és megvoltak a maga tévedései is, amelyekért fizetett, nem mindig készpénzzel, és sokszor határidő után, a tévedések ugyanis nem évülnek el, csak a kamatszámláló ketyeg: tik-tak, vágd el a kék vezetéket, vagy a pirosat.

Ignacy Karpowicz

1

Erős szél fúj, a hullámok fehér tajtékot vetnek. Nézzük csak meg jól a milliónyi csillogó fehér vízbuborékocskát, minden egyes hullámmal együtt keletkeznek és múlnak el. Szüntelenül újak bukkannak fel, és tűnnek el a hullámzás egyenletes ütemében. Csupán egyetlen pillanatig viszi őket a hullámtaréj, aztán lesüllyednek, és többé nincsenek. Mindannyian csupán ilyen csillogó valamicskék vagyunk, egy-egy parányi tajtékcsepp az idő hullámain, amelyek lent tovagördülnek a bizonytalan, ködös jövőbe. Felbukkanunk, körülnézünk, és mielőtt ráeszméltünk volna, máris ismét eltűnünk. Meg sem látni bennünket az idő nagy folyamában. És új meg új buborékok jönnek egyre. És amit a sorsunknak nevezünk, nem más, mint küzdelem a buborékcsöppecskék tolongásában, míg a hullám felszökik, majd lemerül. De ezt a pillanatot ki akarjuk használni. Megéri a fáradságot.

Ernst Hans Gombrich

2

Néha ad és néha kér,
vagy mindent megígér.
Néha űz és néha vár
az élet ilyen már.

Nincs megoldó egyenlet,
és nincs titkos recept,
vagy biztos elmélet.

Ossian

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy éppen úgy, mint voltak idők, amikor a tigrisek számára még nem termett babér, úgy jönnek el azok az idők, amikor számukra már nem lesz élhető az élet, kivéve az állatkerteket és más rezervátumokat. És ez éppígy igaz kulturális örökségünk jó részére.

Daniel Dennett