Bűnnel kapcsolatos idézetek

A bűn nem ragad rajta egy gyerek bőrén úgy, ahogy egy férfién megtapad.

Mark Lawrence

0

A bűn olyan, mint a kagylóba került homokszem: gyöngy lehet belőle, de verejtékes munka árán.

Szent-Gály Kata

Minden tolvajra, akit megbüntetünk, száz gyerek jut, akiket viszont a Nyugat büntet a közönyösségével.

Loretta Napoleoni

1

Akit minden emberi jogától megfosztanak, az állati szintre süllyed. Az éhező lop az éhezőtől. A túlélés lesz az egyetlen szempont, ami az embereket mozgatja.

Philip Kerr

0

A bűn mindig nyíltan közelít, az érzékek révén mindjárt megfogható. Az érzékek gyökeréig hatol, ki se tudjuk tépni.

Franz Kafka

1

Tényleg minden emberben van igazságérzet? Mi a helyzet akkor a bűnözőkkel? Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy bennük is megvan, de ezeknél az embereknél a vágyak szép lassan legyőzik a jogérzéket, így a szenvedély erősebb bennük, mint az igazság iránti érzék.

Anne Frank

2

A kiűzetés után Ádám első háziállata a kígyó lett.

Franz Kafka

Abban a társadalomban, amely leveti magáról a civilizáció ruháját, vagy a rosszakarat és romboló ösztönök letépik róla, bármi megeshet.

Martin Gilbert

Ha valaki napjainkban az Ótestamentum tanításait követné, bűnözőnek mondanánk. Ha pedig szigorúan az Újtestamentumét követné, őrültnek tartanánk.

Robert G. Ingersoll

A bíró ritkán követi visszafelé, egészen a forrásig a bűn és a szerencsétlenség eredetét. Csak a pusztító áradatot látja, s nem kutatja, ki tartotta kezében az edényt, amelyből az első csepp kicsordult.

Honoré de Balzac

1

- Ha az ember bűnös volta eleve elrendeltetett (...), akkor bármit teszünk is: jobb nem is lenni!
- Jobb nem is lenni (...). Az ember: maga a bűn, és ez a bűn megválthatatlan.

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko

A szabály fölényes ismerete tesz képessé bennünket a szabályszegés erejének és szépségének felismerésére.

Horváth Viktor

Ha valaki öl - akkor gyilkos. És ha ugyanaz az ember háborús időben ezreket öl - hős lesz belőle. A társadalmat nem zavarja a gyilkolás, ám a gyilkosnak el kell köteleznie magát a társadalomnak - akkor ölhet. A társadalmat nem érdekli az erkölcs. Az erkölcs csupán csak annyit jelent, hogy meg kell felelned a társadalmi elvárásoknak.

Osho

Mit is tehetnék? Mi a helyes? Ha egyszer Isten a legjobb barátom. Az ördög meg az unokatestvérem.

Teli gyomorral könnyű erkölcsösnek lenni, és még könnyebb bírálni.

Léber-Somogyváry Mária

3