Bűnnel kapcsolatos idézetek

A sors elintézi, hogyan tegyen bennünket a gonosz bűnsegédjévé.

Roberta Rich

A jó tolvajt az különbözteti meg a rossztól, hogy jó előre megérzi a veszélyt.

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko

Fogság és magány - a két képzet rendszerint egybemosódik fogalmunkban. Tévesen! A fogoly nincs egyedül, hiszen a fogház hatalmas közösség, amiből a legszigorúbb elszigeteléssel sem tudnak senkit sem kirekeszteni, hacsak magát ki nem taszítja belőle az ember. A megalázottak testvérisége a börtön nyomása alatt születik meg. Ez teszi töménnyé, edzetté, érzékennyé.

Julius Fucsik

0

Ha valaki elegendő időt tölt börtönben, idővel ugyanúgy nem tud mit kezdeni a fene nagy szabadsággal, mint egy trappista szerzetes, aki véletlenül bekerül New York nyüzsgő forgatagába. A szerzetes azonban legalább támaszkodhat a hitére, míg egy volt fegyencben csak korábbi bukásai és a börtönélet emléke él - és az a sohasem csituló tudat, hogy ő csak egy "börtönviselt ember", a társadalom számkivetettje.

Edward Bunker

2

Az emberek nem születnek terroristának. És nem is lesznek terroristák egy csapásra. De lépésről lépésre, mint amikor a földműves ültetésre készíti elő a földet, úgy alakul az életük, hogy egyre inkább hajlamosak befogadni a terrorizmus magvait.

Jean Sasson

Minden bűnösben van valami az ártatlanból is, és ez tesz felháborítóvá minden ítéletet, ami semmire nincs tekintettel.

Albert Camus

A bűn nem hiba, bár hibának adja ki magát.

Ignacy Karpowicz

1

Amikor megbocsátunk valakinek, őszintén és határozottan szembe kell néznünk az ellenünk elkövetett vétkével. El kell ismernünk a nekünk okozott fájdalmat és veszteséget, beleértve az illető tettének hosszú távú következményeit is. A bűnt gyűlölnünk kell (...), ugyanakkor a bűnösnek (...) meg kell bocsátanunk.

Dianne B. Collard

Meg kéne tisztulnod,
ahhoz gyónni kéne.
De ahhoz, hogy gyónhassál,
vétkezzél már végre!

Intim Torna Illegál

Gonosz az, ki rosszat gondol.

Rebecca Maizel

3

Ahhoz, hogy az ember gonosz legyen, gyakorolnia is kell a gonoszságot. Teljes szívéből. A lelkéből.

Rebecca Maizel

6

Nincs a Földön sem jóság, sem gonoszság, ezek csak aktuálisan elfogadott társadalmi konvenciók.

Márta Alex

A dühöngő reménység és a szép bűn, (...) egy pillanatra kimerítik az élet egész értelmét.

Albert Camus

Nem lehet magunknak választani a bűnt és másoknak a bűnhődést.

Albert Camus

Miért várna büntetés a rosszra, amikor azt látjuk, hogy nincs megjutalmazva a jó?

Albert Camus