Bűnnel kapcsolatos idézetek

Abban a társadalomban, amely leveti magáról a civilizáció ruháját, vagy a rosszakarat és romboló ösztönök letépik róla, bármi megeshet.

Martin Gilbert

Ha valaki napjainkban az Ótestamentum tanításait követné, bűnözőnek mondanánk. Ha pedig szigorúan az Újtestamentumét követné, őrültnek tartanánk.

Robert G. Ingersoll

A bíró ritkán követi visszafelé, egészen a forrásig a bűn és a szerencsétlenség eredetét. Csak a pusztító áradatot látja, s nem kutatja, ki tartotta kezében az edényt, amelyből az első csepp kicsordult.

Honoré de Balzac

1

- Ha az ember bűnös volta eleve elrendeltetett (...), akkor bármit teszünk is: jobb nem is lenni!
- Jobb nem is lenni (...). Az ember: maga a bűn, és ez a bűn megválthatatlan.

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko

A szabály fölényes ismerete tesz képessé bennünket a szabályszegés erejének és szépségének felismerésére.

Horváth Viktor

Ha valaki öl - akkor gyilkos. És ha ugyanaz az ember háborús időben ezreket öl - hős lesz belőle. A társadalmat nem zavarja a gyilkolás, ám a gyilkosnak el kell köteleznie magát a társadalomnak - akkor ölhet. A társadalmat nem érdekli az erkölcs. Az erkölcs csupán csak annyit jelent, hogy meg kell felelned a társadalmi elvárásoknak.

Osho

Mit is tehetnék? Mi a helyes? Ha egyszer Isten a legjobb barátom. Az ördög meg az unokatestvérem.

Teli gyomorral könnyű erkölcsösnek lenni, és még könnyebb bírálni.

Léber-Somogyváry Mária

2

A sorozatgyilkosok általában - illetve lényegében mindig - a saját kényszerük rabszolgái. Azért ölnek, mert muszáj nekik, nem bírják megállni.

Dan Wells

A sors elintézi, hogyan tegyen bennünket a gonosz bűnsegédjévé.

Roberta Rich

A jó tolvajt az különbözteti meg a rossztól, hogy jó előre megérzi a veszélyt.

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko

Fogság és magány - a két képzet rendszerint egybemosódik fogalmunkban. Tévesen! A fogoly nincs egyedül, hiszen a fogház hatalmas közösség, amiből a legszigorúbb elszigeteléssel sem tudnak senkit sem kirekeszteni, hacsak magát ki nem taszítja belőle az ember. A megalázottak testvérisége a börtön nyomása alatt születik meg. Ez teszi töménnyé, edzetté, érzékennyé.

Julius Fucsik

0

Ha valaki elegendő időt tölt börtönben, idővel ugyanúgy nem tud mit kezdeni a fene nagy szabadsággal, mint egy trappista szerzetes, aki véletlenül bekerül New York nyüzsgő forgatagába. A szerzetes azonban legalább támaszkodhat a hitére, míg egy volt fegyencben csak korábbi bukásai és a börtönélet emléke él - és az a sohasem csituló tudat, hogy ő csak egy "börtönviselt ember", a társadalom számkivetettje.

Edward Bunker

2

Az emberek nem születnek terroristának. És nem is lesznek terroristák egy csapásra. De lépésről lépésre, mint amikor a földműves ültetésre készíti elő a földet, úgy alakul az életük, hogy egyre inkább hajlamosak befogadni a terrorizmus magvait.

Jean Sasson

Minden bűnösben van valami az ártatlanból is, és ez tesz felháborítóvá minden ítéletet, ami semmire nincs tekintettel.

Albert Camus