Idézetek a birtoklásról

Nem szabad olyan fene nagy dolgokat kívánnunk. (...) Hisz mindig ki vagyunk téve annak, hogy megkapjuk.

Ernest Hemingway

3

Mindenem megvolt. De az igazság az, hogy senki sem kap meg mindent. Azt kapjuk meg, amit a legjobban szeretünk. Csak néha nehéz rájönnünk, mi az.

Dr. Csont c. film

19

A birtoklásvágy azért kielégíthetetlen, mert képes túlélni a szerelmet magát is. A szerelem ekkor meddővé akarja tenni a szeretett lényt. Az elárvult szerető meggyalázott szenvedése tán nem is abból fakad, hogy már nem szeretik, hanem abból, hogy tudja, a másiknak módjában áll szeretni, még szeretni fog. A tartósság és a birtoklás eszeveszett vágyától kínlódó ember a szeretett lény meddőségét vagy a halálát kívánja.

Albert Camus

A birtoklásvágy csupán egy másik formája a tartósság óhajának; a szerelem tehetetlen képződését szítja. Egyetlenegy élőlény sem a birtokunk, soha, még az sem, akit a legjobban szeretünk, és aki szívvel-lélekkel viszonozza szeretetünket.

Albert Camus

A jövő a tulajdon egyetlen olyan formája, melyet az urak jó szívvel átengednek a szolgáknak.

Albert Camus

Hacsak nem vagy király vagy tábornok, az egyetlen élet, amelyet jogodban áll feláldozni egy magasabb okért, a sajátod.

Brent Weeks

Vicces dolog az, hogy minden, amit akartam, már rég az enyém volt.

Bring Me the Horizon

Aki az egyénen és az egyén vágyán kívül minden meghatározottságot elvet, s a tudattalan elsőbbségét ismeri el, tulajdonképpen a társadalom, egyszersmind az egyén ellen lázad.

Albert Camus

A lázadás a tudatos ember tette, aki jogai tudatában van.

Albert Camus

Egyetlen drága kincs sem annyira megingathatatlanul szép, hogy a szokás és szeretetnélküliség ne fosztaná meg értéke csillogásától.

Hermann Hesse

Minden elhalkul, ha egyszer eltűnünk.
Semmivé lesz, amit gyűjtögettünk.
Pedig hányszor összekaptunk miatta,
Látod, semmi se múlt volna rajta.

Magna Cum Laude

A lényeg: ne veszítsük el önmagunkat, s ne veszítsük el azt, ami jószántából szunnyad a világban.

Albert Camus

4

Minket, embereket jobban foglalkoztat a birtoklás, mint a létezés.

Lucy c. film

11

Egy nap abba a helyzetbe jutunk, hogy még azt is elvesszük, amire igazában nem is vágyunk.

Albert Camus

7

Különös ez a primitív ösztön: az ékességek szeretete. Visszanyomozható egészen a paleolit korszakig. A női nem egyik legelső ösztöne.

Agatha Christie

3