Kreativitás

A kreatív embereket gyakran a szorongás hajtja.

Georg Klein

Tévedni nem ugyanaz, mint kreatívnak lenni, de ha nem készülünk fel arra, hogy tévedhetünk, akkor soha egyetlen eredeti ötletünk sem lesz.

Ken Robinson

A nőknek adott a természet vagy a jóisten (...) egyfajta biológiai kreativitást. Vagyis nincs annál nagyobb alkotási lehetőség, mint amikor valaki egy új, kicsike embert tud világra hozni. A testében hordozza, óvja, megszüli, táplálja, felneveli.

Popper Péter

A kreativitást olykor tévesen azonosítják a szokatlan, ám teljesen értelmetlen dolgok létrehozásával. A valódi kreativitás azonban nem abban nyilvánul meg, hogy a tégla alkalmazásának kitaláljuk száz újabb módját, hanem az új problémák megoldására való képességben, abban, hogy felismerünk általános elveket, és helytálló magyarázó elméletet alkotunk.

Stuart Sutherland

A cselszövések révén csiszolhatjuk kreativitásunkat.

Frank Herbert

A modern kor elvette a kreativitás lehetőségét. A televízió elé ültette emberét, jobb esetben számítógépes játékok virtuális világába küldi kalandozni. Ez azonban csak a program elkészítője számára alkotás, mindenki más szolga módon halad egy más által kijelölt úton.

Horányi Katalin

Igaz, hogy a kényszer az újítás anyja, de a kreativitás az apja és a tudás a bábaasszonya.

Jonathan Schattke

Nem létezik szabályok által irányított kreativitás. (...) Ha szabályokat keresünk a kreativitásban, az olyan, mintha az elmét próbálnánk elválasztani a testtől.

Frank Herbert

A kreativitást az ötletek összecsapása hozza működésbe.

Donatella Versace

A természet törvényei a művészet törvényei is: a spontán kreativitás véletlenszerű játékai. Még a természetben fellelhető szépségek leglátványosabb apró részletei is minden indoklás nélkül tárulnak elénk: mi célt szolgálnak a csodálatos minták a pillangó szárnyain vagy a páva tollazatán?

Friedensreich Hundertwasser

Jó ízlés! Milyen szörnyűséges dolog. Az ízlés a kreativitás gyilkosa.

Pablo Picasso

A lelkesedés ihlettel teli izgalom, motiváció, és egy csipetnyi kreativitás.

Bo Bennett

Az egyszerűt bonyolulttá tenni mindennapos dolog; a bonyolultat egyszerűvé varázsolni... ez a kreativitás!

Charles Mingus

A kreativitás titka, hogy jól tudod leplezni a forrásaidat.

Albert Einstein

Vannak madarak, akik rabságban képtelenek énekelni (...). Így talán vannak olyan tudósok is, akik bizonyos körülmények közt nem tudnak kreatívan gondolkodni.

Agatha Christie